Xin giấy phép lao động tại Đan Mạch, thủ tục xin cư trú tại Đan Mạch

Người xin thị thực cần phải nộp:


1. Tờ khai xin thị thực được điền đầy đủ bằng tiếng Anh, dùng chữ in hoa. Mời xem thêm phiên bản tiếng Việt của tờ khai và với mục đích hỗ trợ cho người xin thị thực không biết tiếng Anh vì thế không nộp cho Sứ quán tờ khai này.
(Du Lịch Xanh - Viet Green Travel sẽ cung cấp form mẫu và khai chi tiết cho Quý khách)

 

2. Một bản sao hộ chiếu hoặc giấy thông hành chính thức được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây và có giá trị ít nhất là ba tháng so với ngày hết hạn của thị thực. Hộ chiếu phải còn ít nhất 2 trang trắng để đóng dấu thị thực. Hộ chiếu cũ có thể được yêu cầu trong trường hợp đã từng được cấp thị thực tới Schengen. (Nếu hộ chiếu hết hạn Du Lịch Xanh hỗ trợ khách hàng xin hộ chiếu nhanh/khẩn cho Quý khách)

3. Một ảnh hộ chiếu mới với kích thước là 35x45mm và chiều dài từ đỉnh đầu xuống cằm trong khoảng 30-36mm. Ảnh không tuân thủ các yêu cầu này sẽ bị từ chối. (Du lịch Xanh tư vấn khách hàng chi tiết về việc chụp hình và địa điểm chụp đúng nếu cần)

 

Trong mọi trường hợp, cần nộp các giấy tờ sau:


• Đơn hợp lệ được hoàn thành bằng chữ in hoa và chữ ký. Nếu trẻ vị thành niên: (dưới 18 tuổi), đơn phải được ký bởi các cơ quan của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Tài liệu chứng minh cha mẹ hoặc tài liệu hợp pháp hóa về giám hộ hợp pháp sẽ được nộp và là một phần của hồ sơ.


• Bản gốc giấy tờ thông hành. Một bản sao A4 in màu các giấy tờ thông hành với tất cả các trang bao gồm trang đầu tiên và trang thông tin (giấy tờ du lịch phải có giá trị tối thiểu hơn 3 tháng so với thời gian lưu trú ở Đan Mạch)

• Chứng minh thư (case order ID)


• Biên lai lệ phí trả cho Cơ quan Di trú.


Đối với sinh viên:

• Bản gốc giấy tờ chấp thuận: (Không dùng bản sao e-mail, fax hoặc scan các giấy tờ chấp thuận và các giấy tờ khác có thể được chấp nhận), chứng minh rằng người nộp đơn đã được chấp nhận theo một chương trình hoặc khóa học tại một cơ sở giáo dục ở Đan Mạch.


• Giấy tờ chứng minh rằng người nộp đơn có thể tự lo cho bản thân, nếu người nộp đơn không phải nộp học phí. Người nộp đơn phải chứng minh khả năng tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian lưu trú tại Đan Mạch.
Số tiền cần thiết là con số được tính toán tiêu chuẩn tương đương với 50.000 cu-ron hoặc 4.200 cu-ron mỗi tháng nếu người nộp đơn sẽ ở lại ít hơn một năm. (Cùng với các thành viên trong gia đình 25.200 cu-ron hoặc 2.100 cu-ron mỗi tháng nếu ít hơn một năm)


Hồ sơ chứng minh sẽ dưới một trong các dạng sau đây:

• Các khoản tài trợ của sinh viên


• Các khoản vay của sinh viên


• Tiền mặt gửi ngân hàng chỉ dành cho người nộp đơn


Các giấy tờ hỗ trợ bắt buộc khác, nếu có, được liệt kê trong đơn xin cấp giấy phép. Các giấy tờ này phải được nộp cùng các bản dịch chính xác. Tất cả giấy tờ phải có bản gốc và một bản sao. Các bản sao phải ở dạng A4 in màu.


Chú ý: Tất cả các giấy tờ bằng tiếng Việt phải được dịch sang tiếng Anh và công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền (trừ hộ chiếu)

 

CÁCH NỘP ĐƠN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG/ GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH

 

Người nộp đơn có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú và lao động bằng các cách sau.


• Người nộp đơn có thể nộp tại Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội hoặc tại Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các giấy tờ phải được cung cấp hai bản sao nếu người nộp đơn nộp tại Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh.


Bạn có thể nộp đơn tại Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội:
Thứ Hai - Thứ Năm từ 14:00 - 16:00

Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh:     
Thứ Hai - Thứ Năm từ 13:30 - 15:30 pm


• Người nộp đơn có thể nộp đơn và các giấy tờ hỗ trợ trực tuyến thông qua đường linkNew to Denmark (dành cho người mới tới Đan Mạch). Dữ liệu sinh trắc học sẽ được ghi chép chậm nhất là 14 ngày sau khi nộp đơn. Người nộp đơn phải mang theo bản in xác nhận đơn đã được nộp trực tuyến. Cơ quan Di trú/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế sẽ không xét duyêt đơn khi chưa nhận được dữ liệu sinh trắc học.

• Người nộp đơn có thể nộp đơn và các giấy tờ hỗ trợ trực tuyến thông qua đường link(dành cho người mới tới Đan Mạch). Dữ liệu sinh trắc học sẽ được ghi chép chậm nhất là 14 ngày sau khi nộp đơn. Người nộp đơn phải mang theo bản in xác nhận đơn đã được nộp trực tuyến. Cơ quan Di trú/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế sẽ không xét duyêt đơn khi chưa nhận được dữ liệu sinh trắc học.


• Người nộp đơn hoặc bên thứ ba thay mặt người nộp đơn có thể nộp đơn qua đường bưu điện tới Cơ quan Di trú Đan Mạch/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế. Người nộp đơn phải liên hệ với cơ quan ngoại giao trong vòng 14 ngày để ghi lại dữ liệu sinh trắc học. Người nộp đơn phải mang theo bản gốc các giấy tờ thông hành và một bản sao ba trang đầu của đơn xin cấp giấy phép.


• Trong trường hợp người nộp đơn cư trú hợp pháp tại Đan Mạch (ví dụ, trên cơ sở giấy phép  cư trú khác, thị thực, lưu trú miễn thị thực, hoặc theo quy định của Liên minh châu Âu), thì thông thường người nộp đơn có thể nộp đơn tại Đan Mạch cho Cơ quan Di trú/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế. Người nộp đơn nên tham vấn Cơ quan Di trú Đan Mạch về thủ tục có thể nộp đơn trong trường hợp người nộp đơn đang ở Đan Mạch.

THỜI HẠN TRẢ LỜI KẾT QUẢ


Tất cả các trường hợp xin thẻ lưu trú đều được Cơ quan Di trú Đan Mạch tại Copenhagen xử lý và xét duyệt.


Lưu ý: Đơn và dữ liệu của người nộp đơn sẽ được cung cấp cho Cơ quan Di trú Đan Mạch/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế để xét duyệt và quyết định. Cơ quan ngoại giao Đan Mạch sau đó sẽ tiếp nhận kết quả và liên hệ với người nộp đơn.


Trong trường hợp chưa được xử lý: Người nộp đơn hoặc gia đình hay người khác bao gồm những người liên quan tại Đan Mạch không được liên hệ với Cơ quan ngoại giao Đan Mạch và hỏi về tình trạng chưa xử lý đó trừ có thể cung cấp thêm thông tin liên quan đến trường hợp chưa được xử lý đó. Cơ quan ngoại giao Đan Mạch sẽ liên hệ với người nộp đơn trong trường hợp cần thêm thông tin hoặc đã nhận được quyết định từ Cơ quan Di trú Đan Mạch/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế của Đan mạch về trường hợp của người nộp đơn.
 

LỆ PHÍ NỘP XIN GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH VÀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Ở ĐAN MẠCH

Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ cư trú, người nộp hồ sơ cần phải trả một khoản phí không hoàn lại. Khoản lệ phí này có thể thay đối mà không cần thông báo trước. Khi nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú và lao động, người nộp đơn thường phải trả một khoản phí cho Cơ quan Di trú Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch.


1. Đối với Cơ quan Di trú Đan Mạch


Tính đến ngày 01 tháng 1 năm 2011, trước khi nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú hoặc lao động, người nộp đơn sẽ phải trả một khoản phí riêng biệt cho Cơ quan Di trú Đan Mạch. Vui lòng làm theo các thủ tục nêu trong đường link dưới đây trước khi nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú và/ hoặc lao động cho Đại sứ quán.


Để biết thêm thông tin chi tiết về lệ phí nộp đơn và cách thức thanh toán, vui lòng tham khảo đường link:
Lệ phí xin cấp giấy phép cư trú
Lệ phí bao gồm phí xét duyệt đơn của Cơ quan Di trú Đan Mạch.
Từ ngày 15 tháng 5 năm 2012, người nộp đơn sẽ không phải trả phí khi nộp đơn xin đoàn tụ gia đình, khiếu nại một quyết định hoặc khi yêu cầu mở lại đơn xin đoàn tụ gia đình.
Quy định thay đổi cũng được áp dụng khi khiếu nại một quyết định trong việc nộp đơn xin đoàn tụ gia đình trước ngày 15 tháng 5 năm 2012, và khi đó sẽ phải nộp lệ phí.

Tính đến ngày 01 tháng 1 năm 2011, trước khi nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú hoặc lao động, người nộp đơn sẽ phải trả một khoản phí riêng biệt cho . Vui lòng làm theo các thủ tục nêu trong đường link dưới đây trước khi nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú và/ hoặc lao động cho Đại sứ quán.Để biết thêm thông tin chi tiết về lệ phí nộp đơn và cách thức thanh toán, vui lòng tham khảo đường link: Lệ phí bao gồm phí xét duyệt đơn của Cơ quan Di trú Đan Mạch.Từ ngày 15 tháng 5 năm 2012, người nộp đơn sẽ không phải trả phí khi nộp đơn xin đoàn tụ gia đình, khiếu nại một quyết định hoặc khi yêu cầu mở lại đơn xin đoàn tụ gia đình.Quy định thay đổi cũng được áp dụng khi khiếu nại một quyết định trong việc nộp đơn xin đoàn tụ gia đình trước ngày 15 tháng 5 năm 2012, và khi đó sẽ phải nộp lệ phí.


2. Đối với Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội hoặc Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh

Khi đơn được nộp cho cơ quan ngoại giao Đan Mạch ở nước ngoài, người nộp đơn sẽ phải trả một khoản lệ phí theo Lệnh thanh toán cho các Dịch vụ được cung cấp bởi Cơ quan dịch vụ nước ngoài (Danish Foreign Service).
Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ cư trú, người nộp hồ sơ cần phải trả một khoản phí là 5.200.000 đồng và sẽ được nhận biên lai. Khoản lệ phí này sẽ không được hoàn trả nếu hồ sơ bị từ chối . Xin lưu ý khi nộp hồ sơ tại TP. HCM sẽ phải trả thêm một khoản phí là 550.000 đồng.
Lệ phí này bao gồm chi phí xét duyệt đơn và cấp nhãn dán thị thực nếu có của Đại sứ quán.

 

Giấy phép tái nhập cảnh Đan Mạch

Công dân Việt Nam bị mất giấy phép cư trú trong thời gian lưu trú tại Việt Nam hoặc được cấp hộ chiếu mới có liên quan đến việc thay đổi tên/ hết hạn hộ chiếu, sẽ tới Đại sứ quán Đan Mạch để xin giấy phép tái nhập cảnh.


Sau khi nhận được đơn, Đại sứ quán sẽ liên lạc với Cơ quan Di trú Đan Mạch và yêu cầu ủy quyền cấp giấy phép tái nhập cảnh vào Đan Mạch. Lưu ý rằng quá trình này có thể mất khoảng một vài ngày tới vài tuần, vì thế Đại sứ quán cần thông báo ngay khi có thể.


Trẻ em dưới 18 tuổi
Trẻ em dưới 18 tuổi đi kèm theo giấy phép cư trú của mẹ phải đảm bảo có giấy phép tái nhập cảnh đính vào hộ chiếu trước khi rời khỏi Đan Mạch, nếu không sẽ không thể tái nhập cảnh. Cơ quan Di trú Đan Mạch cấp giấy phép tái nhập cảnh (hoặc có thể tới cơ quan cấp phép nơi gần nhất).
Trong trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi không có dấu trên hộ chiếu trước khi rời Đan Mạch, cần liên hệ với Đại sứ quán trong thời gian sớm nhất sau khi về Việt Nam. Đại sứ quán sau đó sẽ liên lạc với Cơ quan Di trú Đan Mạch để xác nhận có thể cấp giấy phép tái nhập cảnh hay không. Lưu ý rằng quá trình này có thể mất khoảng một vài ngày tới vài tuần.
Lệ phí:
Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ cư trú, người nộp hồ sơ cần phải trả một khoản phí là 7.000.000 đồng và sẽ được nhận biên lai. Khoản lệ phí này sẽ không được hoàn trả nếu hồ sơ bị từ chối . Xin lưu ý khi nộp hồ sơ tại TP. HCM sẽ phải trả thêm một khoản phí là 550.000 đồng.


Vui lòng xem mẫu đơn tại đường link Cơ quan Di trú Đan Mạch.
Vui lòng xem mẫu đơn tái nhập cảnh tại đường link Cơ quan Di trú Đan Mạch.


* Lưu ý
- Người xin thị thực phải trực tiếp đến nộp đơn.
- Tổng lãnh sự quán/ Đại sứ quán có thể yêu cầu quý vị bổ túc giấy tờ.
- Tất cả những lời khai thiếu trung thực hoặc những giấy tờ giả mạo đều sẽ bị từ chối cấp thị thực vĩnh viễn.
- Hồ sơ đầy đủ không có nghĩa sẽ đương nhiên được cấp thị thực.
- Các giấy tờ bản chánh có thể được yêu cầu xuất trình tại cửa khẩu, nếu không xuất trình được đương sự có thể bị trục xuất khỏi biên giới.
- Có thể khách hàng phải ký quỹ hoặc đặt cọc cho chuyến đi du lịch tự túc của mình

Mọi thông tin  xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235333331

E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info

W: www.daisuquan.info

 

Các bài viết khác

BACK TO TOP