• Tại Việt Nam, có một chính sách ưu tiên được áp dụng cho người mang hộ chiếu nước ngoài là Việt Kiều và là vợ, chồng, con cái của người Việt Nam là sẽ được cấp giấy miễn thị thực. Giấy miễn thị thực được cấp có thời hạn 5 năm và mỗi lần nhập cảnh sẽ được lưu trú tối đa là 90 ngày
  • Ngoài sự trợ giúp về vấn đề xin cấp miễn thị thực, Chúng tôi chuyên làm visa, thẻ tạm trú, gia hạn visa, thẻ tạm trú và giấy phép lao động. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để nhận được sự trợ giúp nhanh nhất.
  • Các đối tượng miễn thị thực là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh hoặc một số đối tượng khác theo quy chế miễn thị thực đơn phương và song phương của Việt Nam.
  • Miễn thị thực là trường hợp quốc gia có quy chế cho phép một số đối tượng đặc biệt được phép xuất nhập cảnh ưu tiên không phân biệt mục đích xuất nhập cảnh.

    Các đối tượng miễn thị thực là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh hoặc một số đối tượng khác theo quy chế miễn thị thực đơn phương và song phương của Việt Nam

Dịch vụ tư vấn xin miễn thị thực 5 năm cho chồng người nước ngoài.

Miễn thị thực là trường hợp quốc gia có quy chế cho phép một số đối tượng đặc biệt được phép xuất nhập cảnh ưu tiên không phân biệt mục đích xuất nhập cảnh. Các đối tượng miễn thị thực…

Dịch vụ tư vấn xin miễn thị thực 5 năm cho Vợ là người nước ngoài

Miễn thị thực là trường hợp quốc gia có quy chế cho phép một số đối tượng đặc biệt được phép xuất nhập cảnh ưu tiên không phân biệt mục đích xuất nhập cảnh. Các đối tượng miễn thị thực…

Dịch vụ xin miễn thị thực 5 năm – miễn visa Việt Nam cho con

Các đối tượng miễn thị thực là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị…

Dịch vụ tư vấn xin miễn thị thực 5 năm – miễn visa Việt Nam cho Việt Kiều

Miễn thị thực là trường hợp quốc gia có quy chế cho phép một số đối tượng đặc biệt được phép xuất nhập cảnh ưu tiên không phân biệt mục đích xuất nhập cảnh. Các đối tượng miễn thị thực…

MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Miễn thị thực là trường hợp quốc gia có quy chế cho phép một số đối tượng đặc biệt được phép xuất nhập cảnh ưu tiên không phân biệt mục đích xuất nhập cảnh. Các đối tượng miễn thị thực…

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC

Giấy miễn thị thực có giá trị dài nhất là 05 năm và ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú của nước ngoài là 06 tháng.

BACK TO TOP