Visa định cư Canada: Diện đoàn tụ gia đình Alberta

Chương trình nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình của Tỉnh Alberta dành cho các đương đơn từ nước ngoài có người thân đang sinh sống tại Tỉnh Alberta, Canada.

* Các điều kiện dành cho người bảo lãnh
Để bảo lãnh đương đơn từ nước ngoài, người bảo lãnh phải:
1. Trên 21 tuổi.
2. Có bằng chứng chứng minh mình là cha/mẹ (kể cả cha/mẹ nuôi), con, anh/chị/em, cô dì chú bác hoặc cháu của đương đơn.
3. Là công dân hoặc thường trú nhân Canada đã có cuộc sống ổn định trên 2 năm.
4. Đang sinh sống tại Alberta trên 2 năm
5. Có nguồn thu nhập hàng năm hoặc tài sản khác có giá trị trên $15,000 CAD (nữ trang, xe hơi, và các tài sản cá nhân khác không được chấp thuận) trên các số tiền trợ cấp của chính phủ (nếu có).
6. Lên Phương án ổn định cuộc sống cho đương đơn.
7. Cam kết hỗ trợ cuộc sống cho đương đơn trong 2 năm đầu.
8. Không bảo lãnh 2 hoặc nhiều hơn các hồ sơ xin visa theo diện này cùng một lúc.


 

* Các điều kiện dành cho đương đơn
Để xin visa định cư theo diện đoàn tụ gia đình tại Tỉnh Alberta, Canada đương đơn phải:
1. Có người thân đủ điều kiện bảo lãnh.
2. Có bằng chứng chứng minh mình là cha/mẹ (kể cả cha/mẹ nuôi), con (kể cả con nuôi), anh/chị/em, cô dì chú bác hoặc cháu của người bảo lãnh.
3. Đương đơn và vợ/chồng/bạn đời phải từ 21 đến 45 tuổi.
4. Đương đơn và vợ/chồng/bạn đời phải đạt điểm IELTS từ 4.0 trở lên (có ngoại lệ cho một số đương đơn đang sinh sống tại các quốc gia nói tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học từ các trường đại học lớn giảng dạy bằng Anh ngữ)
5. Đương đơn hoặc vợ/chồng/bạn đời phải thỏa mãn điều kiện về bằng cấp và kinh nghiệm:
a. Có bằng cao đẳng hoặc cử nhân trên 2 năm,và
b. Thỏa mãn một trong các điều kiện sau:· Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian có liên quan đến bằng cấp trong 4 năm trở lại đây· Có ít nhất 3 năm học toàn thời gian sau trung học trong vòng 4 năm trở lại đây· Kết hợp 3 năm học toàn thời gian sau trung học và làm việc toàn thời gian có liên quan đến bằng cấp trong 4 năm trở lại đây
6. Có khả năng tài chính ít nhất $10,000 CAD cho đương đơn chính và mỗi $2,000 CAD cho mỗi thành viên trong gia đình.

 

Mọi thông tin làm visa định cư Canada xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP