Visa Định cư Canada - Những câu hỏi thường gặp

I. Thị thực (visa)

1. Thị thực nhập cư Canada (Canada Immigration Visa) là gì?

Thị thực nhập cư Canada là giấy phép cho phép người nhập cư được sinh sống và làm việc tại bất cứ đâu trên toàn lãnh thổ Canada và công nhận người đó là Thường Trú Nhân (Permanent Residence) tại Canada. Quyền Thường Trú Nhân cũng có thể bị thu hồi nếu không đáp ứng được Nghĩa Vụ Công Dân (Canadian residency obligations) hoặc phạm tội tại Canada. Người là Thường Trú Nhân tại Canada có thể xin nhập quốc tịch Canada (Canadian Citizenship) sau khi sinh sống tại Canada trong thời gian trên 3 năm.  

2. Giấy phép làm việc (Work Permit) khác Thị thực nhập cư (Canada Immigration Visa) như thế nào?

Giấy phép làm việc (Work Permit) cho phép người lao động đến Canada sinh sống và làm việc trong một thời gian nhất định cũng như hạn chế loại công việc, người chủ tuyển dụng và nơi làm việc mà người lao động sẽ làm và khi hết hạn làm việc người lao động phải trở về nước. Ngược lại, Thị thực nhập cư Canada (Canada Immigration Visa)  cho phép người nhập cư được sinh sống và làm việc tại bất cứ đâu trên toàn lãnh thổ Canada, cho phép người nhập cư được hưởng quyền lợi giống như công dân Canada (trừ quyền bầu cử và ứng cử) và được phép nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada cũng như được quyền bảo lãnh gia đình đến Canada.

3. Tôi có thể nộp đơn xin Thường Trú Dân (Permanent Resident status) và Tạm Trú cùng một thời điểm ? 

Được, bạn có thể nộp đơn xin Thường trú dân (tức nộp đơn xin định cư) và trong khi chờ hồ sơ xừ lý bạn có thể nộp đơn Tạm trú (tức đơn xin du học, du lịch, làm việc). Luật định cư Canada chấp nhận tình trạng mục đích song song (Dual Intent), tuy nhiên bạn sẽ phải giải thích lý do nộp đơn Tạm Trú cho viên chức lãnh sự và tuân thủ các điều kiện của hồ sơ xin tạm trú (ví dụ: có những mối ràng buộc với Việt Nam khiến bạn phải quay trở về) trong khi đơn xin Thường Trú đang được xử lý.   

4. Tình trạng song song (Dual Intent)

Tình trạng song song đề cập đến việc xử lý đồng thời hồ sơ xin Thường Trú và Tạm Trú, tức tham chiếu đến dự định lưu cư lâu dài và tạm thời tại Canada tại cùng một thời điểm. Mặc dù điều này có vẻ mâu thuẫn nhau, nhưng thực tế vẫn được chấp nhận.

Ví dụ tình huống sau: Một người nộp đơn xin định cư lâu dài tại Canada, tuy nhiên trước khi nhận được Visa định cư, họ lại muốn đi du lịch (du học, làm việc) Canada trong một thời gian ngắn và nộp đơn xin Thị Thực tạm trú (Temporary Resident Visa - TRV). Tuy nhiên điều này chỉ được chấp thuận nếu người nộp đơn giải thích một cách hợp lý và chứng minh rõ ràng những lý do sẽ rời Canada khi kết thúc thời gian tạm cư.      

Các qui định về xin giấy phép làm việc (Work permit) hoặc giấy phép du học (Study permit) vẫn áp dụng đối với trường hợp này. 

5. Thuê luật sư có ích lợi gì ?

Có. Mặc dù Bộ Nhập Cư Canada khuyến khích và cho phép bạn có quyền tự nộp hồ sơ, tuy nhiên theo thống kê thì cơ hội thành công cho các hồ sơ sẽ tăng lên nhiều nếu có một luật sư về nhập cư đại diện cho đương đơn.

Hơn thế nữa, nếu một hồ sơ hoàn hảo thì sẽ giảm bớt những sai sót không đáng có khi làm hồ sơ. Tuy nhiên, sẽ không có bất cứ sự ưu tiên nào đối với các hồ sơ tự làm và hồ sơ được xử lý thông qua luật sư.

6. Tôi có thể tìm kiếm thông tin tự làm hồ sơ định cư ở đâu ? 

Bạn có thể tìm kiếm thông tin chi tiết tại website của Bộ Nhập Cư Canada (Mục định cư - Immigrate) : http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp 

Lệ phí xử lý 

1. Chính phủ Canada có thu phí xử lý hồ sơ không và phí là bao nhiêu?

Có. Vui lòng xem bảng phí chung dưới đây :

 

Diện Liên Bang (Federal)

Đô la CAD

Đương đơn Diện Có Trình Độ (Skilled Worker) và Diện Đoàn Tụ Gia Đình (Family Class) 

    550

Đương đơn Diện Thương Gia (Entrepreneur), Tự Làm Chủ (Self-Employed) và Đầu Tư (Investor)

    1,050

Mỗi thành viên gia đình 22 tuổi trở lên đi cùng

    550

Mỗi thành viên gia đình dưới 22 tuổi đi cùng

    150

Phí Quyền Thường Trú Dân (Right of Permanent Resident Fee) (nộp trước khi đến      Canada)

    490

Chú ý : Các lệ phí này có thể thay đổi.

 

2. Nộp phí cho Chính phủ vào lúc nào ?

Phí xử lý hồ sơ phải được nộp vào cùng lúc với hồ sơ và phí này sẽ không hoàn lại khi hồ sơ đã được xử lý. Ngược lại, Phí Quyền Thường Trú Nhân (Right of Permanent Resident Fee) có thể nộp vào bất cứ thời điểm nào trước khi thị thực định cư được cấp. Phí này sẽ đựơc hoàn lại nếu vì một lý do nào đó bạn không thể đến và trở thành thường trú nhân tại Canada.   

 

3. Phí Quyền Thường Trú Nhân (Right of Permanent Resident) là gì?

Các cá nhân từ 22 tuổi trở lên nhập cư vào Canada phải nộp phí này và có thể nộp vào bất cứ thời điểm nào trước khi thị thực (visa) định cư được cấp. Phí này sẽ được hoàn lại đầy đủ nếu vì một lý do nào đó đương đơn hoặc thành viên gia đình đi cùng không thể đến và trở thành thường trú nhân tại Canada.   

 

4. Nếu đã đến và ở tại Canada thì có phải đóng Phí Quyền Thường Trú Nhân không?

Có. Các cá nhân từ 22 tuổi trở lên đều phải nộp phí này. Trẻ em dưới 22 tuổi được miễn phí.  

 

5. Có chi phí nào khác liên quan đến hồ sơ xin nhập cư nữa không?

Có, bạn phải trả các phí khác như khám sức khoẻ, phí công chứng và dịch thuật giấy tờ sang tiếng Anh hoặc Pháp… 

 

II / Thường Trú Nhân (Permanent Resident)

 

1. Tôi sẽ trở thành Thường Trú Nhân Canada (Permanent Resident) ngay khi Thị thực nhập cư (Canada Immigration Visa) được cấp phải không ?

Không. Bạn sẽ trở thành Thường trú nhân khi bạn thực tế đến Canada (bạn phải có thị thực nhập cư còn giá trị).   

2. Sau khi được cấp thị thực nhập cư thì thời gian được phép đến Canada là bao lâu?

Bạn phải đến Canada trước khi thị thực nhập cư hết hạn (ngày hết hạn đựơc in trên thị thực). Thông thường thì thời gian để bạn sắp xếp đến Canada là 6 tháng, tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Để chắc chắn, bạn nên kiểm tra ngày hết hạn đựơc cấp trên thị thực của mình và quyết định đến Canada vào thời gian nào.   

3. Có thể gia hạn thị thực nhập cư được không ?

Theo nguyên tắc thì không thể gia hạn. Việc không đến Canada trong thời gian cho phép sẽ dẫn đến kết quả là bạn phải tái nộp hồ sơ xin nhập cư.  

4. Lần đầu đến Canada, tôi phải đến đúng nơi mà tôi khai trong hồ sơ có phải không ?

Nhìn chung, người có thị thực nhập cư Canada có thể đến bất cứ nơi nào trên đất nước Canada, không có trở ngại. Tuy nhiên, nếu bạn nhập cư vào tỉnh bang Quebec thì bạn phải có Chứng nhận nhập cư (Certificate of Selection) do tỉnh bang Quebec cấp.  

5. Tôi phải có hồ sơ gì khi lần đầu đến Canada?

Lần đầu đến Canada, bạn phải có hộ chiếu (trong đó có dán thị thực nhập cư còn giá trị), và một văn bản Xác nhận thường trú dân (Confirmation of Permanent Residence). Các thành viên gia đình đi cùng bạn cũng cần có hồ sơ giống như vậy. 
Tốt hơn nữa là có chứng minh về tài chánh bạn mang theo và giấy tờ về tài sản cá nhân bạn dự định sẽ mang đến Canada trong thời gian sau đó.   

6. Các thành viên gia đình đi cùng sẽ đến Canada khi nào?

Các thành viên gia đình đi cùng không thể đến Canada trước đương đơn. Họ phải đến Canada cùng với đương đơn hoặc đến sau, tuy nhiên hãy xem kỹ thời gian cho phép trên thị thực nhập cư.

 

III.Khám sức khỏe

1. Tôi có cần khám sức khoẻ không ?

Tất cả mọi người nộp đơn xin định cư Canada đều phải khám sức khoẻ (nơi khám sẽ do Chính phủ chỉ định. Tại Việt Nam thông thường ở phòng khám IOM và Phòng khám Family Medical Care).

2. Giấy tờ khám sức khoẻ có giá trị trong thời gian bao lâu?

Giấy tờ khám sức khoẻ có giá trị trong thời gian 1 năm kể từ ngày khám. Bạn sẽ phải khám sức khoẻ lần nữa nếu thị thực (visa) chưa được cấp trong thời gian đó. 

3. Hồ sơ của tôi sẽ bị bác bỏ nếu tôi có bệnh phải không?

Có thể. Việc khám sức khoẻ sẽ cho biết đầy đủ về tình trạng sức khoẻ của mỗi cá nhân. Nếu như có bệnh gây ảnh hưởng đến cộng đồng Canada thì hồ sơ sẽ bị từ chối. Tuy nhiên, nếu có thể chữa được trong thời gian cho phép thì vẫn có thể nhập cư vào Canada.  

4. Yếu tố nào về sức khoẻ dẫn đến việc bác bỏ hồ sơ?

Người xin nhập cư có thể không được phép vào Canada nếu sức khoẻ của họ và các thành viên gia đình đi cùng :

+ Gây nguy hiểm đến đời sống cộng đồng Canada; hoặc

+ Trở thành gánh nặng cho hệ thống y tế hoặc xã hội tại Canada.

5. Có trường hợp nào “miễn các yếu tố trên” dành cho các thành viên đi cùng không?

Có. Trong Diện Gia Đình (Family Sponsorship), yếu tố “gánh nặng” được miễn cho Vợ/chồng và con cái theo cùng. 

6. Nếu mang thai, có phải vẫn khám sức khoẻ?

Để an toàn cho bào thai, việc chụp X quang sẽ không áp dụng cho người mang thai. Tuy nhiên sau khi sinh, người mẹ và đứa trẻ sẽ phải khám sức khoẻ lại.   

7. Các thành viên không đi cùng cũng sẽ được yêu cầu khám sức khoẻ phải không?

Các thành viên đi cùng hoặc không đều được yêu cầu khám sức khoẻ. Trong một số trường hợp nếu các thành viên không đi cùng không chịu hoặc không thể khám sức khoẻ thì có thể được miễn. Tuy nhiên, điều này sẽ làm cho các thành viên đó không được đi Canada theo Diện Gia Đình nữa.  

8. Tôi đã khám sức khoẻ khi xin thị thực tạm thời đến Canada gần đây, vậy tôi có cần phải khám sức khoẻ nữa không khi nộp hồ sơ xin định cư?

Cần. Bạn sẽ được yêu cầu khám sức khoẻ lần nữa.  

 

IV.Chỉ định bang (PNP)

1. Chương tình Chỉ Định Tỉnh Bang (Provincial Nominee Program) là gì?

Chương tình Chỉ Định Tỉnh Bang (Provincial Nominee Program – PNP) được chính phủ Canada đưa ra nhằm cho phép các tỉnh bang tự tuyển chọn người nhập cư có ý định sinh sống, làm việc và có khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh bang đó. Tuy nhiên, không phải tất cả các tỉnh bang đều có chương trình này.

2. Các tỉnh bang nào có chương trình này?

Các tỉnh bang sau có chương trình này :  Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island, Saskatchewan. 

3. Tỉnh bang Quebec có chương trình này không?

Không. Tuy nhiên Quebec có riêng chương trình skilled worker cho người nói tiếng Pháp. 

4. Chương trình này là điều kiện để có thị thực nhập cư phải không?

Không. Bạn vẫn có thể có thị thực nhập cư mà không cần theo chương trình này. Tuy nhiên khi đã được cấp xác nhận chỉ định bang, thì hồ sơ của bạn sẽ được xử lý nhanh hơn (khoảng hơn 1 năm) và được ưu tiên.  

5. Mặt thuận lợi của chương trình này là gì?

Chương trình này sẽ làm cho hồ sơ xin nhập cư Canada của bạn được xử lý nhanh chóng hơn và giúp bạn đến Canada trong thời gian ngắn.  

6. Hồ sơ theo chương trình này phải nộp lúc nào và ở đâu?

Hồ sơ theo chương trình này phải nộp vào đúng văn phòng chính phủ của tỉnh bang đó, sau đó nộp hồ sơ xin thị thực nhập cư Canada tại Văn phòng chính phủ liên bang.  

7. Chương trình này có đảm bảo nhận đựơc thị thực định cư không?

Không. Quyết định cấp thị thực là của Bộ nhập cư (CIC). Bộ nhập cư Canada phải kiểm tra các vấn đề về sức khoẻ , lý lịch tư pháp cũng như tính xác thực của hồ sơ trước khi cấp thị thực nhập cư.  

8. Các tiêu chuẩn mà chương trình này đưa ra là gì ?

Hầu hết các tỉnh bang đều muốn tìm người có khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế và có ý định sinh sống tại tỉnh bang của họ. Các tiêu chuẩn mà tỉnh bang đưa ra thông thường (một số yếu tố không bắt buộc) như sau :

+ Có công việc tại tỉnh bang đó (Job offer).

+ Trình độ học vấn (Education).

+ Kinh nghiệm làm việc (Work experience) trong  các ngành công nghiệp then chốt.

+ Có khả năng ngoại ngữ Anh và/hoặc Pháp.

+ Có thân nhân tại tỉnh bang đó.

+ Khả năng thích nghi với cuộc sống tại tỉnh bang.

 

V. Visa Công việc tại Canada 

1. Việc nhập cư Canada theo Diện Có Trình Độ Liên Bang (Federal Skilled Worker) có yêu cầu cần phải có công việc tại Canada không?

Không. Bạn vẫn có thể xin được thị thực nhập cư nếu không có công việc tại Canada. Theo Diện Có Trình Độ thì bạn chỉ cần đạt 67 điểm trên 6 yếu tố và ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc theo nhu cảu (công việc phải nằm trong Bảng ngành nghề quốc gia NOC)  

2. Có mấy hình thức sắp xếp công việc (Job Offers) ?

Có 2 hình thức :  

- Hình thức sắp xếp công việc tạm thời (temporary job offer cần phải có:  LMO - Labour Market Opinion): Cho phép bạn được đến Canada làm việc trong 1 thời gian nhất định (6 tháng hoặc 1, 2 năm…). Với hình thức này, bạn chỉ đựơc phép đến Canada làm việc khi nhận được giấy phép làm việc (work permit) do Chính phủ cấp. Hết thời hạn làm việc, bạn phải về nước, tuy nhiên bạn có thể xin gia hạn giấy phép làm việc ngay tại Canada.

- Hình thức sắp xếp công việc lâu dài (permanent job offer cần phải có: AEO - Arranged Employment Opinion) không xác định thời hạn. Với hình thức này, bạn chỉ được phép đến Canada làm việc khi nhận đựơc thị thực nhập cư (immigration Visa) do Bộ Nhập Cư Canada cấp.

3. Hình thức sắp xếp công việc lâu dài (permanent job offer) có lợi ích gì?

Những thuận lợi khi có hình thức sắp xếp công việc lâu dài:

+ Tăng cơ hội thành công cho hồ sơ xin định cư theo Diện Có Trình Độ (Skilled Worker) và/hoặc theo chương trình chỉ định tỉnh bang (PNP).                                

+ Tất cả các Văn phòng xét duyệt hồ sơ của Canada trên toàn thế giới (trừ Văn phòng tại Buffalo, Mỹ) sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ được nộp theo Diện Có Trình Độ (Skilled worker) và/hoặc hồ sơ được nộp theo chương trình chỉ định bang (PNP).

Trong cả hai diện thì Thị thực nhập cư (Canada Immigration Visa) sẽ được cấp trong thời gian ít hơn 1 năm trừ phi có vấn đề về sức khoẻ hoặc lý lịch tư pháp.

4. Hình thức sắp xếp công việc tạm thời (temporary job offer) có lợi ích gì?

Những thuận lợi khi có Hình thức sắp xếp công việc tạm thời:

+ Là điều kiện để xin giấy phép làm việc (work permit).

+ Đến Canada bằng giấy phép làm việc là một trong những cách nhanh nhất. Hồ sơ xin giấy phép làm việc được xử lý nhanh chóng (khoảng 3 tháng tại Việt Nam).

+ Được cộng thêm điểm khi nộp đơn xin định cư theo Diện Có Trình Độ (Skilled worker). Bạn cũng có thể nộp đơn xin định cư khi đang làm việc tại Canada nếu bạn có số điểm trên 67.  

5. Tại sao tôi đã gửi rất nhiều yêu cầu tìm việc lên các website tìm việc Canada (www.jobbank.gc.ca, http://monster.ca ...) nhưng không có hoặc có rất ít công ty Canada hồi âm ? 

Việc các công ty Canada không hồi âm cho bạn có thể xuất phát từ các qui định bảo hộ việc làm trong nước của Bộ Nhân Lực (HRSDC) Canada. Yêu cầu các công ty (người chủ thuê) phải chứng minh không thể thuê người địa phương và trải qua một số công đoạn nộp đơn khá phức tạp. Tuy nhiên nếu bạn chứng minh năng lực thực sự xuất sắc và khả năng ngoại ngữ tiếng Anh/Pháp có thể đáp ứng được, bạn vẫn có cơ hội thành công. 

6. Liệu Công ty New Horizon có thể tìm giúp công việc tại Canada cho bạn ? 

Theo ủy quyền của các chuyên gia Canada được cấp phép về nhân lực, vui lòng cung cấp cho chúng tôi lý lịch công việc (résume) chi tiết, hình ảnh,bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ của bạn sang Canada vào các kênh tìm kiếm việc làm. Thông qua mạng lưới head hunter, chúng tôi sẽ tiếp cận trực tiếp các công ty Canada có nhu cầu tuyển dụng nhân lực và cung cấp thông tin cần tìm việc làm của bạn. 
Dịch vụ của chúng tôi chỉ hỗ trợ cho những khách hàng mong muốn nhập cư hợp pháp vào Canada tuy nhiên lại không có điều kiện sang Canada để phỏng vấn trực tiếp, ngoài ra các thông tin công việc tại Canada được cung cấp miễn phí, bạn có thể tham khảo tại các website:  www.jobbank.gc.ca, http://monster.ca , ...

7. Yếu tố thành công của dịch vụ nhập cư Canada của New Horizon?

Dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi nhằm khắc phục các điểm yếu và làm nổi bật các điểm mạnh của người Việt Nam thông qua phẩm chất, trình độ sẵn có. Chúng tôi đi đúng trọng tâm vào nhu cầu nhân lực ngắn hạn hoặc dài hạn của các công ty Canada có nhu cầu tuyển dụng cũng như làm đại diện cho khách hàng trước nhà tuyển dụng. Nếu có công ty nào ở Canada có ý định tuyển dụng bạn, chúng tôi sẽ thảo luận với công ty đó cách thức nộp hồ sơ lên Bộ Nhân Lực và Phát Triển Xã Hội Canada (HRSDC) nhằm nhận được LMO (Labour Market Opinion) hoặc AEO (Arranged Employment Opinion) nhanh nhất. Ngoài ra chúng tôi xem xét kỹ lưỡng các kinh nghiệm làm việc nhằm đảm bảo tính tương thích và hợp lý giữa công việc yêu cầu tại Canada với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn ở Việt Nam.   

Khi nhận được LMO và hợp đồng lao động, bạn sẽ phải nộp hồ sơ liên quan đến lãnh sự quán Canada để xin thị thực (visa) làm việc.

Khi nhận được AEO và job offer, bạn sẽ phải nộp hồ sơ nhập cư đến Bộ Nhập Cư Canada (CIC) để xin thị thực (visa) định cư.

Đối với các hồ sơ đạt tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thức chi tiết, luôn bên cạnh bạn cho đến khi bạn thành công. Thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi.

9. Sự khác nhau về dịch vụ của chúng tôi so với các công ty tư vấn luật khác là gì?

- Chúng tôi luôn tư vấn nhiệt tình và đầy trách nhiệm với các hồ sơ của khách hàng và là cầu nối hiệu quả giữa khách hàng với các luật sư, công ty tuyển dụng Canada.
- Chúng tôi luôn phân tích và tìm ra các yếu tố nhằm mang lại hiệu quả tối đa cho hồ sơ khách hàng.
- Chúng tôi chỉ ký hợp đồng với khách hàng đủ điều kiện và có xác xuất đạt visa cao.
- Chúng tôi không ký hợp đồng bằng mọi giá và sau đó làm khách hàng chờ đợi.
- Tính hiệu quả được đặt lên trên hết (xin kiểm chứng bằng các kết quả visa đạt được).

 

Mọi thông tin làm visa định cư Canada xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP