Visa Canada: Đoàn tụ gia đình Newfoundland và Labrador

Chương trình nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình của Newfoundland và Labrador dành cho các đương đơn từ nước ngoài có người thân đang sinh sống tại Newfoundland và Labrador, Canada.

Các điều kiện dành cho đương đơn:

1.    Tuổi từ 21 đến 49.

2.    Được người thân đang sinh sống tại Newfoundland và Labrador bảo lãnh

3.    Có văn bằng cao đẳng hoặc chứng chỉ nghề ít nhất 1 năm học sau trung học.

4.    Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

5.    Có đủ khả năng ngoại ngữ (Anh/Pháp) (tối thiểu 6.0 IELTS) hoặc có thể chứng minh được quá trình học tập hoặc làm việc nhiều năm tại các xã hội ngôn ngữ đó hoặc được chủ doanh nghiệp xác nhận đủ trình độ ngôn ngữ

6.    Có việc làm được sắp xếp sẵn hoặc có ý định tìm việc làm toàn thời gian tại Newfoundland và Labrador

7.    Có đủ tiền sinh sống trong thời gian đầu: $10,000 CAD cho đương đơn chính và $2,000 CAD cho mỗi người đi theo.

8.    Có ý định định cư tại Newfoundland và Labrador.

 

Mọi thông tin làm visa Canada xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP