Tư vấn định cư sang Canada

Tôi muốn sang Canada sống lâu dài, nhưng lại không có người thân bảo lãnh. Vậy nếu muốn định cư tại nơi này, tôi cần phải có những điều kiện nào? (Minh Thùy).

Trả lời: Hiện nay, Canada đang có nhiều diện định cư mà theo đó bạn không cần có người thân bảo lãnh. Diện phổ biến nhất là diện Skilled Worker (người có trình độ, kỹ năng). Diện này dựa trên một thang điểm được phân bổ cho các yếu tố như học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngoại ngữ...Đối với các doanh nhân, nhà đầu tư, những ai không có khả năng ngoại ngữ, hoặc không có bằng cấp nhưng lại có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp và có tài chính thì có thể định cư Canada theo diện doanh nhân hoặc đầu tư.Cả hai diện trên đều có hai loại: cấp độ liên bang và cấp độ tỉnh bang. Cấp độ liên bang là những chương trình không cần có sự thông qua của tỉnh bang, mà nộp thẳng đến Bộ Di trú Canada.

Cấp độ tỉnh bang là những chương trình do tỉnh bang của Canada lập nên và có những tiêu chuẩn riêng biệt. Sau khi tỉnh bang chấp thuận thì Bộ Di trú sẽ cấp visa định cư. Nhìn chung các chương trình tỉnh bang dễ hơn các chương trình liên bang, vì các tỉnh bang muốn khuyến khích người nhập cư sinh sống và ở lại tỉnh của họ.Hiện tại, Canada có các chương trình như doanh nhân Manitoba, doanh nhân New Brunswick, doanh nhân Quebec, đầu tư Quebec... Tùy theo điều kiện của từng hồ sơ mà có thể đủ điều kiện theo các diện khác nhau.

Mọi thông tin làm visa định cư Canada xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP