Thủ tục xin visa Algieri nhanh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh

Thị thực nhập cảnh vào Algérie


DỊCH VỤ LÀM VISA ALGIERI XIN GỌI 0989313339 / EMAIL: VISA@DULICHXANH.COM.VN / GỌI 24/7 SỐ 19006920 / VISAVIETNAM2014@GMAIL.COM

Xin thông báo cho các công dân mang quốc tịch Việt nam, Campuchia, Lào, Myanma và người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam, Campuchia, Lào, Myanma chỉ Đại sứ quán Angiêri tại Hà nội có thẩm quyền xử lý tại trụ sở Đại sứ quán các vấn đề liên quan đến thị thực và cư trú tại Angiêri, không có bất kỳ một bên trung gian nào.
Người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao hay hộ chiếu công vụ được miễn thị thực nhập cảnh vào Angiêri.
Người Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được miễn lệ phí xin thị thực nhập cảnh vào Angiêri.

Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả visa vào buổi sáng,
từ thứ 2 đến thứ 5.

DỊCH VỤ LÀM VISA ALGIERI XIN GỌI 0989313339 / EMAIL: VISA@DULICHXANH.COM.VN / GỌI 24/7 SỐ 19006920 / VISAVIETNAM2014@GMAIL.COM

Đại sứ quán Angiêri tại Hanoi ( Vietnam) đảm nhiệm việc làm thủ tục và cấp thị thực nhập cảnh vào Angiêri cho người Việt nam, Lào, Cam-pu-chia và Mianma và người nước ngoài lưu trú tại Việt nam, Lào, Campuchia và Mianma.

DỊCH VỤ LÀM VISA ALGIERI XIN GỌI 0989313339 / EMAIL: VISA@DULICHXANH.COM.VN / GỌI 24/7 SỐ 19006920 / VISAVIETNAM2014@GMAIL.COM

Điều kiện cấp thị thực:

  • Hộ chiếu còn giá trị ít nhất sáu tháng và một bản chụp của hộ chiếu.
  • Bản khai xin cấp thị thực (3 bản) đã điền đủ và kí Request Form for visa. (Bản khai xin cấp thị thực bằng tiếng pháp)
  • Ba (03) ảnh chân dung mầu như nhau, mới chụp (kiểu chụp làm hộ chiếu).
  • Những người xin thị thực vào Angiêri không lưu trú tại Hà Nội gửi hộ chiếu đến Đại sứ quán qua đường chuyển phát bảo đảm và sẽ tự liên hệ với một Công Ty chuyển phát nhanh bảo đảm để nhận việc gửi trả lại hộ chiếu.
  • Đối với các doanh nghiệp (xin thị thực công việc-visa d’affaires), cần xuất trình thêm thư mời của đối tác tại Angiêri có ghi tên, chi nhánh, địa chỉ, thời hạn lưu trú tại Algérie và điền thêm vào bản khai : Information form for professional Visa request (Bản khai thông tin về nghề nghiệp để xin thị thực).
  • DỊCH VỤ LÀM VISA ALGIERI XIN GỌI 0989313339 / EMAIL: VISA@DULICHXANH.COM.VN / GỌI 24/7 SỐ 19006920 / VISAVIETNAM2014@GMAIL.COM
  • Đối với phóng viên báo chí (xin thị thực báo chí-visa de press ), cần điền vào bản khai : Request Form for Press Visa . (Bản khai xin cấp thị thực cho phóng viên báo chí bằng tiếng pháp)
  • Lệ phí thị thực :
a- Người Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được miễn lệ phí thị thực nhập cảnh vào Angiêri theo điều 6 của Hiệp định đã kí giữa Angiêri và Vietnam về miễn thị thực đối với công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ. ( Sắc lệnh tổng thống số 94-282 ngày 15 Rabie Ethani 1415 tức ngày 21 tháng 9 năm 1994 )

b- Lệ phí thị thực đối với người Campuchia :22 + 10 USD – Lào : 45 + 10 USD và Mianma : 20 + 10 USD và 36 + 10 USD cho thị thực công việc. Lệ phí áp dụng đối với các nước khác và thể thức trả, xin liên hệ vào : Section Consulaire de l’Ambassade (Bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán).

DỊCH VỤ LÀM VISA ALGIERI XIN GỌI 0989313339 / EMAIL: VISA@DULICHXANH.COM.VN / GỌI 24/7 SỐ 19006920 / VISAVIETNAM2014@GMAIL.COM

BACK TO TOP