Thủ tục Đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài với công dân Việt Nam

1. Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính Tư pháp – Sở Tư pháp.
 
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận, viết giấy hẹn trao cho người nộp.
 
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
 
Bước 2: Đến ngày hẹn trong giấy, người nộp hồ sơ đến phỏng vấn. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết: cán bộ tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời.
 
Bước 3: Sau khi phỏng vấn, cán bộ xử lý hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp. Đến ngày hẹn trong giấy, người nộp hồ sơ đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn.
 
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ:
 
Sáng: từ 07 h đến 11h30
 
Chiếu: từ 13h đến 16h30
 
(Trừ Chủ nhật và các ngày lễ)
 
2. Cách thức thực hiện:
 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp Đồng Nai: số 1B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu.
 
- Bản sao có chứng thực CMND, hộ khẩu, hộ chiếu, visa.
 
- Bản photo Giấy nhập cảnh.
 
- Phiếu khai báo tạm trú đối với người nước ngoài.
 
- Giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân của Nam và Nữ, cấp chưa quá 06 tháng. Trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì có thể thay bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại không có vợ hoặc chồng, phù hợp pháp luật của nước đó.- Bản án ly hôn (nếu có).
 
- Phiếu khám sức khỏe tâm thần cấp chưa quá 06 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 
4. Thời hạn giải quyết:
 
- 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp xác minh kéo dài thêm 20 ngày
 
5. Cơ quan thực hiện TTHC:
 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh; UBND cấp xã; các cơ quan khác được đề nghị phối hợp xác minh.
 
6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân
 
7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
- Tờ khai đăng ký kết hôn
 
- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài) Mẫu STP/HT-2006-XNHN.2 theo Quyết định số Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP
 
8. Phí, lệ phí:
 
- Lệ phí đăng ký kết hôn 1.000.000 đồng
 
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận                      
 
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
 
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
 
- Luật hôn nhân gia đình năm 2000 ban hành ngày 09/6/2000; có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2001
 
- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
 
- Nghị định của Chính phủ số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 
- Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch
 
- Thông tư số 07/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Mọi thông tin  xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235333331

E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info

W: www.daisuquan.info

BACK TO TOP