Thời gian xin cấp thẻ thường trú nhanh

Theo quy định tại Mục VI và Mục VII Thông tư 04/2002/TTLT-BCA-BNG giữa liên Bộ Công an và Bộ Ngoại giao (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BNG ngày 30/01/2007) về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì thời hạn xem xét, giải quyết việc cấp thẻ thường trú cho người nước tại Việt Nam được quy định như sau: 

- Trong thời hạn một (01) tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Công an có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, sau đó thông báo cho Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp thẻ thường trú trong thời hạn năm (05) ngày đối với các trường hợp người nước ngoài xin thường trú thuộc các đối tượng: 

  • Là người đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì dân chủ và hoà bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại;  
  • Có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ViệtNam.

- Trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra, xác minh và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định (Trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì thời gian có thể được kéo dài thêm nhưng không quá 3 tháng), sau đó thông báo cho Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp thẻ thường trú trong thời hạn năm (05) ngày đối với các trường hợp người nước ngoài xin thường trú thuộc các đối tượng: là vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam.

THỦ TỤC SỬA ĐỔI THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:

Bước 1- Nhân viên Viet Green Visa sẽ hướng dẫn quý khách chuẩn bị hồ sơ sửa theo quy định của pháp luật
Bước 2- Định kỳ 3 năm một lần, người được cấp thẻ thường trú phải mang theo thẻ đến trình diện cơ quan cấp thẻ (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để được đổi thẻ mới. 
* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ xin cấp lại thẻ thường trú:
Trường hợp hồ sơ xin sửa lại thẻ thường trú đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ xin sửa lại thẻ thường trú  còn thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Bước 3- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đổi thẻ thường trú cho Quý khách. 
Người nhận sẽ ủy quyền cho Viet Green Visa đưa giấy biên nhận để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả đổi thẻ mới thường trú cho người đến nhận kết quả.

 

CÁCH THỨC THỰC HIỆN XIN CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ:
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
THÀNH PHẦN,SỐ LƯỢNG HỒ SƠ XIN SỬA LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ:

a) Thành phần hồ sơ xin đổi thẻ thường trú, bao gồm:
Đơn xin sửa đổi nội dung thẻ thường trú;
Tài liệu liên quan (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT XIN LÀM MỚI THẺ THƯỜNG TRÚ

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định

QUÝ KHÁCH ĐẾN LÀM THẺ THƯỜNG TRÚ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

VIET GREEN VISA - Green VISA, Happy TRIP

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339
A: 102 H50 Ngách 41/27 Phố Vọng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@dulichxanh.com.vn

Bài viết liên quan:

Tư vấn xin nhanh thẻ thường trú toàn quốc

Các bài viết khác

BACK TO TOP