Thị thực và Quốc tịch

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc

Tất cả các đơn xin thị thực Úc phải nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực do Tổ chức Quốc tế về Di dân điều hành, mở cửa hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Quý vị không cần xin cuộc hẹn khi đến trung tâm.

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc sẽ cung cấp cho quý vị các mẫu đơn và những thông tin cần thiết để nộp hồ sơ xin thị thực Úc tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về thủ tục nộp đơn, lệ phí, chi tiết liên hệ, địa điểm văn phòng và giờ làm việc, xin vui lòng xem trang mạng sau:

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Việt Nam


Hiện tại, đương đơn xin thị thực Du học có thể tiến hành khám sức khỏe trước khi nộp đơn xin thị thực

Tất cả các đương đơn xin thị thực Du học đều phải đạt yêu cầu về sức khỏe của Úc. Việc khám sức khỏe và thủ tục tiếp theo liên quan đến việc xét duyệt sức khỏe để đi nhập cư có thể mất vài tuần.

Để tránh bị chậm trễ, quý vị có thể hoàn tất việc đi khám sức khỏe trước khi quý vị nộp hồ sơ xin thị thực bằng cách sử dụng dịch vụ Lời khai về sức khỏe của tôi (My Health Declarations).

My Health Declarations là dịch vụ cho phép quý vị hoàn tất việc đi khám sức khỏe trước khi quý vị nộp đơn xin thị thực thông qua việc sử dụng hệ thống Sức khỏe điện tử (eMedical) của chúng tôi.

Hãy bắt đầu với My Health Declarations

Điều quan trọng cần lưu ý: Xin nhớ là quý vị phải cung cấp cho chúng tôi Mã số đi khám sức khỏe (Health Assessment Portal Identify Number - HAP ID) của quý vị tại thời điểm quý vị nộp hồ sơ xin thị thực.


Nộp đơn xin thị thực tại Việt Nam như thế nào

Bước 1: Tìm hiểu xem quý vị cần cung cấp những thông tin gì trong đơn xin của mình:

Hướng dẫn nộp hồ sơ

Bước 2: Lệ phí xét duyệt thị thực là bao nhiêu và tôi phải trả lệ phí bằng đơn vị tiền tệ gì?

Lệ phí xét duyệt đơn (Application charges)

Những phương thức thanh toán được chấp thuận (Acceptable methods of payment)

Bước 3: Tôi có thể nộp đơn của mình ở đâu?

Đơn viết ra giấy (Paper applications)

Đơn điện tử (Online applications) – loại hình này không áp dụng cho những người mang Hộ chiếu Việt Nam

Bước 4: Tìm hiểu xem thời gian xét duyệt thị thực của quý vị hết bao lâu

Thời gian xét duyệt thị thực – cho các diện thị thực xét duyệt tại Việt Nam và Lào

Thời gian xét duyệt thị thực (Visa processing times) – cho tất cả các diện thị thực


Nếu quý vị đã có thị thực Úc?

Hãy kiểm tra tình trạng thị thực của mình và các điều kiện của thị thực trên trang mạng Visa Entitlement Verification Online 


Những thông tin chung

Đến Úc

Hệ thống thị thực điện tử hiện đại của Úc không yêu cầu quý vị phải dán nhãn thị thực trong Hộ chiếu để xác nhận tình trạng nhập cư của quý vị và các quyền lợi của quý vị ở Úc. Khi quý vị làm thủ tục kiểm tra để bay đến Úc, nhân viên của các hãng hàng không sẽ dùng Hộ chiếu của quý vị để kiểm tra và xác nhận trên hệ thống điện tử việc quý vị được phép đến Úc trước khi quý vị lên máy bay.

Để biết thêm thông tin về vấn đề này, xin vuil òng xem trang mạng About your visa

Có một số điều quan trọng khác mà quý vị cần biết trước khi nộp đơn xin thị thực, hoặc khi được cấp thị thực Úc.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang mạng Coming to Australia 


Chi tiết liên hệ

Đại sứ quán Úc tại Hà Nội
Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh
Tổ chức Quốc tế về Di dân tại Việt Nam
Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc 


Khảo sát dịch vụ khách hàng

Nhằm đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng, chúng tôi đang tiến hành một cuộc khảo sát để cải thiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị. Quý vị có thể trả lời các câu hỏi khảo sát trên trang mạng sau: xem: http://www.surveymonkey.com/s/3ZG928C

Các bài viết khác

BACK TO TOP