• Theo quy định của chính phủ Việt Nam, Cục quản lý xuất nhập Cảnh Việt Nam thì tất cả các công dân của các nước trên thế giới và công dân mang hộ chiếu Pakistan có thể áp dụng visa khi đến Việt Nam. Chúng tôi có thể làm visa khi đến cho người Pakistan loại 1 tháng loại 1 lần hoặc nhiều lần, 3 tháng loại 1 lần hoặc nhiều lần, 06 tháng, 01 năm nhiều lần Người Pakistan có thể làm visa khi đến loại visa mục đích: du lịch, thương mại, công tác, thăm thân, chữa bệnh, kết hôn…
  • Thẻ tạm trú là giấy tờ tối ưu thay thế cho visa ngắn hạn khi người nước ngoài có ý định làm viêc và sinh sống lâu dài trên lãnh thổ Việt Nam. Thẻ tạm trú cho phép người nước ngoài được miễn visa khi nhập cảnh Việt Nam trong thời hạn của thẻ, được phép mua nhà, kinh doanh, kết hôn tại Việt Nam,… Như vậy, với nhu cầu nhập cảnh Việt Nam ngày càng tăng như hiện nay, việc sở hữu thẻ tạm trú là mong muốn của rất nhiều người nước ngoài. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc Visa ký hiệu DN hoặc DL có làm được thẻ tạm trú Việt Nam không?
  • Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch ITALIA của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú nhanh gọn và hợp pháp tại Việt Nam.

  •  Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch UKRAINA của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú nhanh gọn và hợp pháp tại Việt Nam

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch AUSTRALIA

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch AUSTRALIA của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch TRUNG QUỐC

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch TRUNG QUỐC của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch TRIỀU TIÊN

 Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch TRIỀU TIÊN của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch THỤY SĨ

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch THỤY SĨ của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch THỤY ĐIỂN

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch THỤY ĐIỂN của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch THỔ NHĨ KỲ

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch THỔ NHĨ KỲ của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch THÁI LAN

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch THÁI LAN của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch TÂY BAN NHA

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch TÂY BAN NHA của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch SRILANCA

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch SRILANCA của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch SLOVAKIA

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch SLOVAKIA của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch SINGAPORE

 Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch SINGAPORE của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch RU - MA - NI

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch RU - MA - NI của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch PHI - LIP - PIN

 Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch PHI - LIP - PIN của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch PHÁP

 Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch PHÁP của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch PHẦN LAN

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch PHẦN LAN của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch PALEXTIN

 Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch PALEXTIN của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch NIU - DI - LÂN

 Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch NIU - DI - LÂN của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch NGA

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch NGA của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch NAM PHI

 Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch NAM PHI của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch NA - UY

 Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho khách quốc tịch NA - UY của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm thẻ…

BACK TO TOP