Phòng xúc tiến thương mại Braxin tại Việt Nam

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - XIN THƯ MỜI VISA CÔNG TÁC BRAXIN NHANH CHÓNG GỌI 0989313339 / VISA@DULICHXANH.COM.VN / VISAVIETNAM2014@GMAIL.COM
 
Phụ trách: Mauricio Medeiros de Assis
 
Cán bộ thương mại:
 
- Các sản phẩm nông nghiệp: Bui Huyen Anh
- Các sản phẩm công nghiệp: Le  Thi Thu Hang
 
Phòng Xúc tiến Thương mại (SECOM), Đại sứ quán Bra-xin tại Hà Nội có chức năng chính là  xúc tiến thương mại giữa hai nước Bra-xin và Việt Nam. SECOM cung cấp các dịch vụ cá nhân cho doanh nhân Bra-xin và Việt Nam. Đóng góp vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm được những nhà xuất khẩu và đầu tư Bra-xin. SECOM cũng cung cấp thông tin về Bra-xin, đặc biệt là về kinh tế và môi trường kinh doanh.
 
SECOM tư vấn cho các nhà nhập khẩu Việt Nam quan tâm tới sản phẩm Bra-xin thông qua BrasilGlobalNet là một cơ sở dữ liệu tuơng tác, dễ đăng nhập bằng tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh, phối hợp với Bộ Ngoại giao Bra-xin để phát triển xuất khẩu và đầu tư Bra-xin. BTN gồm cả những thông tin cập nhật về sự kiện và hội chợ tại Bra-xin.
 
Truy cập trang BrasilGlobalNet tại: www.brasilglobalnet.gov.br
 
Liên hệ
 
Đại sứ quán Bra-xin
14 Thụy Khuê D6, Tay Ho
10.000 Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:  (84 4)  3843 2544
Fax: (84 4)  3843 2542
Email: secom.hanoi@itamaraty.gov.br
BACK TO TOP