Phòng văn hóa Đại sứ quán Braxin tại Việt Nam

BỘ PHẬN VĂN HÓA
 
Phòng Văn hóa với mục đích hoàn thiện hiểu biết giữa hai quốc gia, trên phương diện thúc đẩy quan hệ giữa Bra-xin và Việt Nam.
 
Hai quốc gia có rất nhiều nét tương đồng: hai dân tốc đa văn hóa, thừa hưởng những truyền thống được lưu giữ qua lịch sử lâu đời, biết xây dựng một di sản giàu có và đa dạng một cách thường xuyên.
 
Trong số những hoạt động của phòng ban này, phải kể tới: việc khuyến khích giao lưu giữa các trường đại học, trung tâm văn hóa, bảo tàng, thư viện, nghệ sĩ trên các lĩnh vực văn học, âm nhạc, nhảy, nghệ thuật, kịch nói, điện ảnh và kiến trúc.
 
Phòng ban này có thể điều hành – xem Tin tức – lên chương trình cho các sự kiện, cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục. Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ tất cả các dự án đáp ứng các nguyện vọng trên.
 
Liên hệ: Bà. Marcia Fiani
 
Địa chỉ:
 
Đại sứ quán Bra-xin tại Hà Nội
14 Thuy Khue D6, Tay Ho
10.000 Hà Nội, Việt Nam
 
Điện thoại: (84 4) 3843 2544
Fax:            (84 4) 3843 2542
 
Email: cultural.hanoi@itamaraty.gov.br
BACK TO TOP