Phòng Sách và Thư tịch - chương trình hợp tác văn hóa Pháp - Việt

 Phòng Sách và Thư tịch đảm trách chương trình hỗ trợ xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh cho phép dịch và xuất bản tác phẩm của Pháp sang tiếng Việt.

Đem lại niềm hứng thú đọc sách

Đây là thách thức khi chúng tôi tổ chức những hoạt động như Ngày hội Pháp ngữ, Ngày hội đọc sách, Triển lãm sách Pháp, những cuộc găp gỡ với các nhà văn đương đại, kỉ niệm ngày sinh hay ngày mất của các tác giả lớn... Những hoạt động không thể thiếu này trong đời sống văn hóa Việt Nam thực sự là những khoảnh khắc để cùng nhau chia sẻ hứng thú đọc sách, viết sách và sáng tác văn học.

JPEG - 20.4 kb

Gặp gỡ với Sylvie Germain

Một nhiệm vụ hướng đến những đối tác hợp tác và các cơ quan văn hóa : quản lí việc cung cấp tạp chí và sách Pháp

Những cơ sở được chúng tôi cung cấp sách và tạp chí là các thư viện lớn, trung tâm tư liệu, trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan báo chí, trung tâm tiếng Pháp, và các hiệp hội...

Một sự trợ giúp để truyền bá tư tưởng Pháp tại Việt Nam

Từ mười lăm năm nay, văn phòng phối hợp với các nhà xuất bản của Việt Nam để thực thi chương trình hỗ trợ xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh (PAP). PAP đã giúp xuất bản sang tiếng Việt hơn 350 đầu sách Pháp. Tính đến sự thay đổi căn bản trong lĩnh vực xuất bản tại Việt Nam (công ước Berne, luật xuất bản mới), chương trình này nỗ lực đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao này.

Thông tin về chương trình :

Mỗi năm có hai đợt xét duyệt hồ sơ trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ xuất bản. Thời hạn nộp hồ sơ được ấn định vào ngày 31 tháng 5 cho đợt xét duyệt vào tháng sáu và ngày 30 tháng 11 cho đợt xét duyệt vào tháng một.

Một chương trình đào tạo cho những nhà chuyên môn

Văn phòng phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để trong năm thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo thủ thư, dịch giả, nhân viên bán sách, nhân viên lưu trữ.

 

Các bài viết khác

BACK TO TOP