Phát triển Nguồn Nhân lực và Giáo dục

  • Học bổng Niu Di Lân- ASEAN là một chương trình học bổng vùng dành cho bậc cao học trong đó tập trung vào các khóa học thuộc lĩnh vực phù hợp với NZ và ASEAN. Việt nam được phân bổ 30 xuất học bổng một năm.
  • Chương trình Bồi dưỡng Tiếng Anh cho Cán bộ Chính phủ (ELTO) nhằm nâng cao khả năng tiếng Anh của cán bộ chính phủ của Cam-pu-chia, Lào, Mông Cổ, Miến Điện, Đông Timor và Việt Nam. Chương trình ELTO được tổ chức 2 khóa một năm cho tối đa 34 cán bộ. Các cán bộ được lựa chọn sẽ đến Niu Di Lân học tiếng Anh trong vòng 22 tuần, mỗi khóa sẽ tập trung vào một chủ đề riêng biệt.
  • Sau chương trình thí điểm thành công vào năm 2011, Chương trình Bồi dưỡng Tiếng Anh dành cho Quan chức cấp cao đã trở thành một hoạt động thường niên. Mỗi năm sẽ có 17 quan chức cấp cao từ Cam-pu-chia, Lào, Miến Điện và Việt Nam đến Niu Di Lân tham gia khóa học tiếng Anh kéo dài 8 tuần. Ngoài mục đích học Tiếng Anh, chương trình cũng hy vọng rằng các quan chức cấp cao sẽ có cơ hội xây dựng những mối quan hệ lâu dài với cơ quan đối tác và người dân Niu Di Lân.
  • Trong năm 2012, chúng tôi đã bắt đầu triển khai một dự án có tổng kinh phí NZ$7.5 triệu trong vòng 5 năm về phát triển trẻ thơ tại tỉnh Gia Lai thuộc vùng Tây nguyên. Tổ chức Plan International và Sở Giáo dục và Đào tạo là các đối tác thực hiện dự án của chúng tôi và trọng tâm của dự án là tạo cơ hội cho trẻ em ở bậc mầm non và tiểu học (đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số) đạt được mức độ phù hợp về giáo dục mầm non và phát triển của trẻ nhằm giúp các em thành công trên bước đường sau này. Dự án sẽ dựa vào kinh nghiệm của NZ về giáo dục mầm non và hỗ trợ cách tiếp cận giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và phù hợp về văn hóa, trong đó bao gồm việc xây dựng trường thân thiện với trẻ và thúc đẩy giáo dục song ngữ và tiếng mẹ đẻ.
  • Trong năm 2012, NZ đã tài trợ NZ$200,000 để góp một phần vào việc xây dựng và triển khai chương trình liên kết Thạc sĩ về Quan hệ Quốc tế giữa trường đại học Victoria ở Wellington và Học Viện Ngoại giao của Việt Nam.
  • Trong khuôn khổ Sáng kiến dành cho Lãnh đạo Doanh nghiệp trẻ của ASEAN, 3 lãnh đạo doanh nghiệp trẻ của Việt Nam đã thăm Niu Di Lân trong năm 2012 nhằm nâng cao năng lực và xây dựng mối liên kết với các doanh nghiệp NZ. Họ đang làm việc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng xanh, nông nghiệp và hệ thống siêu thị bán lẻ.

 

BACK TO TOP