Người lao động nước ngoài tại Việt Nam được quyền cấp thẻ tạm trú

Người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp tại Việt Nam được quyền cấp thẻ tạm trú dài hạn để cư trú và làm việc lâu dài và ổn định tại Việt Nam.

Thẻ tạm trú là thị thực dài hạn tại Việt Nam. Người nước ngoài tạm trú từ 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp Thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm. Người mang Thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn giá trị của thẻ tạm trú.

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nếu chưa có thẻ tạm trú thì phải thường xuyên gia hạn visa việt Nam nhiều lần và phải tiến hành thủ tục xuất nhập cảnh để đảm bảo được làm việc tại Việt Nam. Điều này rất mất thời gian và chi phí gia hạn, xin cấp visa. Để giải quyết vấn đề này người nước ngoài tại Việt Nam nếu có đủ điều kiện thì cần tiến hành thủ tục xin cấp thẻ tạm trú. Có thẻ tạm trú người nước ngoài được đảm bảo quyền cư trú theo quy định pháp luật Việt Nam, không phải tiến hành xin, gia hạn visa, khi xuất nhập cảnh chỉ cần xuất trình thẻ tạm trú cùng hộ chiếu là được miễn thị thực.

Đối tượng được cấp thẻ tạm trú còn bao gồm người thân của người lao động nước ngoài tại Việt Nam (vợ, con..).

Đối tượng được cấp thẻ tạm trú:

Người nước ngoài có thời hạn làm việc từ 1 năm trở lên, gồm:

+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc hoặc Ban Giám đốc) 

+ Có tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư có góp vốn

+ Người có giấy phép lao động từ 1 năm trở lên.

 Thẻ tạm trú có các ký hiệu sau dây:

A: Cấp cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài và thân nhân, người giúp việc cùng đi.

B1: Cấp cho người nước ngoài làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân, đoàn thể quần chúng.

B2: Cấp cho người nước ngoài làm việc tại dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép.

B3: Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp của Việt Nam.

B4: Cấp cho người nước ngoài thuộc biên chế của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài; tổ chức phi Chính phủ có trụ sở đặt tại Việt Nam.

C: Cấp cho người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam với mục đích khác

1.2. Thủ tục cấp thẻ tạm trú

 - Hồ sơ gồm:

  1. Giấy  phép hoạt động của  công ty

  2. Thông báo hoạt động

  3.Giấy xác nhận có  tên trong hội đồng  quản  trị ( Hoặc giấy phép lao động do sở lao động và thương binh xã hội cấp)

 4. Giấy phép sử dụng con dấu

  5. Giấy đăng ký mã số thuế

  6. Giấy xác nhận con dấu+ mẫu chữ ký của Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc ( theo mẫu )

  7. Form khai + Công văn (mẫu N5A và N5B gui kèm đánh máy tên va các mục cần khai)

  8. Hộ chiếu ( hộ chiêu gốc )

  9. Ảnh ( 4 ảnh 3 x 4 nền trắng)

10. Giấy giới thiệu ( ký + đóng dấu sẵn )

Các mục 1,2,3,4,5: photo công chứng

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235333331

E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info

W: www.daisuquan.info

BACK TO TOP