Năm Việt Nam - Pháp 2013 - 2014

Năm Việt Nam - Pháp sẽ được đánh dấu bằng rất nhiều sự kiện, trong tất cả các lĩnh vực  : văn hóa, giáo dục, hợp tác đại học và nghiên cứu, du lịch, thể thao, công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đặc biệt là kiến trúc, mốt và thiết kế. Nói chung là tất cả các lĩnh vực trong quan hệ kinh tế giữa Pháp và Việt Nam.

Năm Việt Nam - Pháp sẽ cũng là dịp để vinh danh sự năng động trong hợp tác giữa các địa phương của hai nước, trên toàn lãnh thổ. Sự hợp tác này cũng có sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Với mục tiêu giới thiệu các yếu tố quan trọng của lịch sử, của di sản và của truyền thống hai nước Pháp và Việt Nam, Năm Pháp – Việt có tham vọng giúp công chúng khám phá hai đất nước, dưới góc độ đương đại nhất và sáng tạo nhất của mỗi nước, và mang đến một giai đoạn mới cho trao đổi giữa hai nước, trong lĩnh vực kinh tế cũng như lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và thể thao.

Các dự án văn hóa được duyệt tham gia năm Việt Nam - Pháp

Việc các dự án tham dự vào năm Việt Nam - Pháp sẽ do Ủy ban tổ chức hỗn hợp Pháp – Việt quyết định trên cơ sở đánh giá chất lượng của dự án, sự phù hợp với nguyên tắc và định hướng mà năm Pháp Việt hướng đến, cũng như tính khả thi của dự án.

Dự án được chọn sẽ được giới thiệu trong chương trình năm Việt Nam - Pháp và sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt truyền thông từ Viện Pháp (tài liệu, trang web…)

 

Các bài viết khác

BACK TO TOP