• Nếu không biết chắc chắn mình xin visa loại nào và phải nộp bao nhiêu tiền, đương đơn nên nộp mức phí 3,440,000 VND tại Ngân hàng Citibank. Đương đơn có thể nộp thêm 30 đô-la Mỹ (bằng tiền đô-la Mỹ) tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hẹn phỏng vấn, nếu cần
  • Lệ phí phỏng vấn visa Du lịch, Thương gia, Quá cảnh, Phi hành đoàn, Du học, Khách Giao lưu và Báo chí được dự kiến sẽ tăng từ 140 USD lên 160 USD. Đồng thời, mức phí của các visa trên cơ sở giấy phép đặc biệt và Giấy thông hành cũng sẽ tăng so với trước đây.Tuy nhiên, phí visa cho các thương nhân và nhà đầu tư theo hiệp ước sẽ giảm xuống còn 270 USD, trong khi visa cho hôn phu hoặc hôn thê của người Mỹ sẽ giảm còn 240 USD.

BACK TO TOP