• Nếu không biết chắc chắn mình xin visa loại nào và phải nộp bao nhiêu tiền, đương đơn nên nộp mức phí 3,440,000 VND tại Ngân hàng Citibank. Đương đơn có thể nộp thêm 30 đô-la Mỹ (bằng tiền đô-la Mỹ) tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hẹn phỏng vấn, nếu cần
  • Lệ phí phỏng vấn visa Du lịch, Thương gia, Quá cảnh, Phi hành đoàn, Du học, Khách Giao lưu và Báo chí được dự kiến sẽ tăng từ 140 USD lên 160 USD. Đồng thời, mức phí của các visa trên cơ sở giấy phép đặc biệt và Giấy thông hành cũng sẽ tăng so với trước đây.Tuy nhiên, phí visa cho các thương nhân và nhà đầu tư theo hiệp ước sẽ giảm xuống còn 270 USD, trong khi visa cho hôn phu hoặc hôn thê của người Mỹ sẽ giảm còn 240 USD.
  • Thủ tục làm visa Úc, Lệ phí xin visa working holiday tại Úc, Phí đại sứ quán làm visa Working Holiday đi Úc, Lệ phí xin thị thực làm việc tại Úc
  • Các lọai lệ phí phải được nộp bằng tiền mặt VND tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực Úc (do IOM quản lý). Lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực (VACs) có thể trả tại các Văn phòng Thị thực và Quốc tịch Úc (DIAC) tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh theo cuộc hẹn. VACs cũng có thể được nộp tại các văn phòng Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch tại Úc.

Lệ phí xin visa du lịch Úc, visa công tác Úc

Lệ phí xin visa công tác úc, Lệ phí xin visa du lịch Úc, phí dịch vụ làm visa du lịch Úc, lệ phí tư vấn làm visa công tác Úc, phí xin thị thực visa du lịch Úc, Le…

Lệ phí xin visa du học Úc (Student Visas)

Lệ phí xin visa du học Úc, Xin visa du học Úc, Phí xin thị thực visa du học Úc, Phí dịch vụ làm visa Úc, Phí visa du học Úc tại IOM, Phí dịch vụ làm visa du học…

Phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Phí cấp visa, lệ phí lãnh sự Việt Nam, Phí dịch vụ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Lệ phí xin cấp visa một lần, Lệ phí xin cấp visa Việt Nam nhiều lần, Phí…

Phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự ở trong nước

Lệ phí xin Cấp mới hộ chiếu, lệ phí xin gia hạn hộ chiếu, lệ phí cấp lại hộ chiếu, lệ phí xin cấp công hàm xin thị thực quá cảnh, lệ phí hợp pháp hóa, lệ phí chứng thực…

BACK TO TOP