Làm việc tại Tây Ban Nha

Sau đây là một số các định hướng cho những người có ý định làm việc tại Tây Ban Nha

 

​ Công dân nước ngoài có ý định thực hiện bất kỳ hoạt động nào mang tính lợi nhuận, công việc hoặc nghề nghiệp tại Tây Ban Nha cần phải hội tụ các điều kiện sau:

  1. Lớn hơn 16 tuổi, trừ khi công việc mang tính chất tự túc thì tuổi tối thiểu đòi hỏi là 18 tuổi.
  2. Được cấp phép trước cư trú và làm việc tại Tây Ban Nha. Giấy phép này do chủ lao động xin cấp.
  3. Được cấp thị thực sau khi đã có giấy phép cư trú và làm việc.

Người lao động nước ngoài cần làm gì khi đến Tây Ban Nha?

Sau khi đến Tây Ban Nha, người lao động cần:

  1. Đăng ký tại Hệ thống Bảo hiểm Xã hội tương ứng
  2. Xin cấp thẻ chứng minh thư dành cho người nước ngoài

Công dân thuộc Liên minh Châu Âu và thân nhân của họ, nếu đi cùng hoặc đi đoàn tụ với các công dân đó được hưởng cơ chế pháp luật đặc biệt dựa trên quyền lợi được các Hiệp ước công nhận.

Các bài viết khác

BACK TO TOP