Làm việc tại New Zealand

  • Diện di dân có tay nghề
  • Làm việc ngắn hạn tại New Zealand
  • Các cơ hội việc làm dành cho những người đi nghỉ làm việc
  • Làm việc theo thời vụ trong ngành làm vườn và trồng nho

Cơ quan Di trú New Zealand chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ xét duyệt hồ sơ xin thị thực du lịch, thị thực sinh viên, thị thực làm việc và thị thực quá cảnh.

Hồ sơ xin thị thực nhập cảnh và định cư của Việt Nam do Cơ quan Di trú New Zealand chi nhánh tại Bangkok xét duyệt.
Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội chỉ có thể cấp thị thực ngoại giao và công vụ cho các cán bộ của Việt nam sang New Zealand.

 

BACK TO TOP