Làm lại visa

Nếu đương đơn mang quốc tịch Việt Nam và đã từng có visa Hoa Kỳ, đương đơn có thể đủ tiêu chuẩn cho chương trình làm lại visa qua đường bưu điện. Nếu đủ tiêu chuẩn, đương đơn có thể làm visa mới bằng cách gửi hồ sơ xin visa tới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội mà không phải đến tận nơi để phỏng vấn trực tiếp và lấy dấu vân tay.

Đại diện của Đại sứ quán về các dịch vụ nhận chuyển bằng bưu điện là EMS, với chi nhánh ở các tỉnh thành trên khắp đất nước.

Hồ sơ hoàn chỉnh sẽ được xử lý trong vòng năm ngày làm việc kể từ lúc chúng tôi nhận được hồ sơ từ EMS. LƯU Ý QUAN TRỌNG: Riêng trong thời gian cao điểm từ tháng 5-8, thời gian xử lý là 2 tuần kể từ lúc chúng tôi nhận được hồ sơ từ EMS.

Trong khoảng thời gian quy định này về xử lý hồ sơ, chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi/truy vấn liên quan đến tiến độ hồ sơ của đương đơn.

Hồ sơ không hoàn chỉnh sẽ bị hoàn trả mà không được xử lý. Hãy đối chiếu danh sách để chắc chắn là mình nộp đủ các giấy tờ cần thiết.

Xin lưu ý là trước khi cấp visa, Đại sứ quán có quyền yêu cầu đương đơn đến phỏng vấn nếu cần.

BACK TO TOP