Khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình tại Thái Lan

Nhằm tránh những rủi ro, nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến nghị công dân Việt Nam không nên có mặt tại những địa điểm đang diễn ra biểu tình tại Thái Lan (đặc biệt ở Thủ đô Băng Kốc) cho đến khi tình hình ổn định trở lại.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan theo số điện thoại (trực 24/24): +66.8989.66653 / +66.8524.65078; hoặc người than tại Việt Nam có thể lien hệ với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao theo số điện thoại 0918.370.497 để được trợ giúp kịp thời.

(Trích nguồn: http://lanhsuvietnam.gov.vn)

Các bài viết khác

BACK TO TOP