Hợp tác kinh tế Pháp-Việt

Ghi nhận quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam, từ thời kỳ cải cách và chính sách Đổi mới năm 1986, Pháp mong muốn trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam. Pháp sẵn sàng hỗ trợ một cách bền vững Việt Nam vượt qua những thách thức đối với sự tăng trưởng và phát triển nhanh của mình.

Mối quan hệ kinh tế năng động giữa Pháp và Việt Nam thể hiện qua :

  • Thương mại song phương và đầu tư : Năm 2010, kim ngạch thương mại song phương tăng 20% so với năm 2009, với giá trị xuất khẩu Pháp vào Việt Nam tăng 24%. Là nước xuất khẩu thứ 15 vào Việt Nam, Pháp giữ vị trí đặc biệt quan trọng trên thị trường dược phẩm và hàng không. Ngoài ra Pháp là một trong những nước châu Âu đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với khối lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 3 tỷ đô la Mỹ.
  • Hiện diện về kinh tế : Với sự hiện diện của khoảng 300 doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam, Pháp có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, song vị trí này vẫn có thể được củng cố hơn nữa. Có mặt trong nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, giao thông, công nghiệp và y tế, năm 2009, các doanh nghiệp của Pháp đã tạo được 26 000 việc làm tại Việt Nam.
  • Hỗ trợ phát triển chính thức : HIện nay Pháp là nhà tài trợ châu Âu lớn nhất của Việt Nam và là nhà tài trợ song phương thứ 3 về hỗ trợ phát triển chính thức.

Các bài viết khác

BACK TO TOP