HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

TỜ KHAI
CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ/HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

APPLICATION FOR CONSULAR AUTHENTICATION

1. Giấy tờ cần chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự *

 

1a. Thông tin giấy tờ
Tên giấy tờ*   Loại giấy tờ*   Tổng số bản*
Số hiệu của giấy tờ * Tên người được cấp giấy tờ*
Cơ quan cấp/sao chứng thực*

Ví dụ: ủy ban nhân dân gõ là ubnd, phòng tư pháp thạch thất gõ là tư pháp thạch thất. ...

Người ký*
Chức danh* Ngày ký*

(dd/mm/yyyy)

 
Bạn hãy ấn vào biểu tượng bên dưới để đưa thông tin giấy tờ trên vào danh sách các giấy tờ cần CNLS/HPHLS (mục 1b)
 
1b. Danh sách các giấy tờ cần đăng ký CNLS/HPHLS
Tên giấy tờ Loại giấy tờ Tên người được cấp giấy tờ Tổng số bản Số hiệu của giấy tờ Cơ quan cấp/sao chứng thực Người ký Chức danh Ngày ký Sửa Sao chép Xóa
                 
Tổng số bản của các giấy tờ
 

2. Họ và tên người nộp hồ sơ *

 
3. Số CMND : * hoặc (số hộ chiếu, bằng lái xe...) :
Ngày cấp

(dd/mm/yyyy)

 

4. Địa chỉ liên lạc *

Số điện thoại Thư điện tử

5. Trong trường hợp giấy tờ không đủ điều kiện để chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật, tôi đề nghị chứng nhận giấy tờ đã được xuất trình tại Bộ Ngoại giao. Đánh dấu vào ô vuông nếu đồng ý

 

6. Giấy tờ trên sẽ sử dụng tại nước *

 
 
 

7. Mục đích sử dụng

 
 

8. Nơi khai đơn

 
Nơi khác
 

9. Nơi nộp hồ sơ

 
 
Mã bảo vệ
Visual verification  
Bạn hãy nhập các kí tự hiển thị ở ảnh trên để hoàn thành việc đăng ký (lưu ý gõ đúng chữ HOA, chữ thường)
 
 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của hồ sơ này

Các bài viết khác

BACK TO TOP