Học tại Tây Ban Nha

Phần này bao gồm các thông tin cơ bản và một số liên kết để tìm hiểu thêm thông tin liên quan

Tây Ban Nha có một số các trường học về kinh doanh uy tín nhất trên thế giới, ngoài ra còn sở hữu một mạng lưới rộng rãi các trường đại học và là nơi đón nhận nhiều nhất các sinh viên trao đổi nằm trong chương trình Erasmus. Nếu xét thêm vào đó yếu tố Tây Ban Nha là ngôn ngữ được nói nhiều thứ hai trên thế giới thì đất nước Tây Ban Nha đúng là một điểm đến đáng chú ý trên phương diện các cơ hội giáo dục.

Làm thế nào để học tại Tây Ban Nha

Các công dân nước ngoài muốn học tập hoặc học chuyên sâu, thực hiện các hoạt động nghiên cứu hoặc đào tạo, thực tập không lương, tham gia các chương trình trao đổi học sinh hoặc chương trình tình nguyện tại Tây Ban Nha cần phải xin cấp thị thực tương ứng. Loại thị thực này bao gồm giấy phép cư trú ban đầu tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, công dân của một số quốc gia nhất định có thể được miễn thị thực khi thời gian cư trú tại Tây Ban Nha không vượt quá ba tháng.

Các thủ tục tại Tây Ban Nha

Khi thời gian cư trú được cấp vượt quá sáu tháng, các công dân nước ngoài mang thị thực với mục đích học tập hoặc học chuyên sâu, thực hiện các hoạt động nghiên cứu hoặc đào tạo, thực tập không lương, tham gia các chương trình trao đổi học sinh hoặc chương trình tình nguyện cần phải xin cấp thẻ sinh viên nước ngoài tại Văn phòng dành cho người nước ngoài, hoặc các Cơ quan Cảnh sát tương ứng trong vòng 1 tháng đầu tiên kể từ khi nhập cảnh vào Tây Ban Nha.

Công dân thuộc Liên minh Châu âu

Thân nhân của các công dân thuộc Liên minh Châu Âu khi đi du lịch hoặc đi đoàn tụ với các công dân đó được hưởng cơ chế pháp luật đặc biệt dựa trên quyền lợi được các Hiệp ước công nhận

Các bài viết khác

BACK TO TOP