Hồ sơ xin thị thực công tác đi Pháp

- 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 
và được ký 
 
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 
 
- Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu 
và thị thực 
 
- Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch* sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng 
với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu 
 
- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt nam : thẻ tạm trú hoặc thị thực còn giá trị + 
bản sao 
 
- Thư mời của công ty mời tại Pháp nêu rõ mục đích và thời gian của chuyến đi cùng 
với chương trình cụ thể của chuyến đi và danh sách những người được mời + bản 
sao. 
 
- Thư giới thiệu của công ty tại Việt nam có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, chức 
vụ của người xin thị thực, mục đích chuyến đi, bảo lãnh chi phí chuyến đi nếu có và 
được dịch* sang tiếng Pháp hoặc anh + bản sao. 
 
- Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt nam (bản sao + bản dịch* sang tiếng 
pháp hoặc Anh) 
 
- Đặt phòng khách sạn tương ứng với thời gian của chuyến đi tại Pháp và các nước 
Schengen khác + Bản sao (chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 
 
- Đặt vé máy bay khứ hồi (chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 
 
- Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao (chỉ được chấp nhận bằng tiếng 
Pháp hoặc tiếng Anh) 

 

Các bài viết khác

BACK TO TOP