Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Quản lý, Giám đốc điều hành.

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Quản lý, Giám đốc điều hành.

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài.

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội theo quy định mới.

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội theo quy định mới

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 09/12/013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 16116/SLĐTBXH-LĐ về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục đề nghị để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời gian…

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/11/2013 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được áp dụng với những điều kiện mới cho việc xin cấp giấy phép lao động. Công ty tư vấn Vietgreen embassy xin tư…

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép lao động

Vietgreen embassy là thương hiệu dịch vụ tư vấn nổi tiếng về việc xin cấp giấy phép lao động (Work Permit) cho người nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn và hoàn thành việc xin cấp giấy…

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trình tự xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện theo thủ tục sau:

BACK TO TOP