Cập nhật thủ tục xin cấp mới GPLĐ cho chuyên gia nước ngoài

Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Điều 10 Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động…

Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm khác vị trí công việc

Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài mà giấy phép lao động còn hiệu lực nhưng làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định tại Điều 10, Mục…

Cập nhật quy định mới về thời thạn cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thời hạn cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài tối đa là 2 năm theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước…

CẬP NHẬT THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐƯỢC CẤP LẠI THEO QUY ĐỊNH MỚI

Thời hạn của giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian…

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Quản lý, Giám đốc điều hành.

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Quản lý, Giám đốc điều hành.

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài.

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài.

Quy định mới thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh.

Quy định mới thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội theo quy định mới.

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội theo quy định mới

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước người làm việc tại Việt Nam.

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước người làm việc tại Việt Nam.

Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành nghị định 102/2013/NĐ-CP.

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP về Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 09/12/013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 16116/SLĐTBXH-LĐ về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục đề nghị để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời gian…

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định Nghị định 102/2013/NĐ- CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bỏ khái niệm "Gia hạn giấy phép lao…

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/11/2013 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được áp dụng với những điều kiện mới cho việc xin cấp giấy phép lao động. Công ty tư vấn Vietgreen embassy xin tư…

Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định mới về xin cấp, gia hạn giấy phép lao động

Ngày 05 tháng 9 năm 2013 Chính phủ ra Nghị định số 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này…

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép lao động

Vietgreen embassy là thương hiệu dịch vụ tư vấn nổi tiếng về việc xin cấp giấy phép lao động (Work Permit) cho người nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn và hoàn thành việc xin cấp giấy…

Thời hạn tối đa của Giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động và thị thực tối đa cho người nước ngoài tại Việt Nam là 2 năm.

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 34 và Nghị định 46.

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động , Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính Phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP…

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 46/2011/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm…

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch ITALIA

 Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch ITALIA của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm giấy phép…

BACK TO TOP