Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước người làm việc tại Việt Nam.

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước người làm việc tại Việt Nam.

Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành nghị định 102/2013/NĐ-CP.

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP về Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 09/12/013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 16116/SLĐTBXH-LĐ về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục đề nghị để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời gian…

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định Nghị định 102/2013/NĐ- CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bỏ khái niệm "Gia hạn giấy phép lao…

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/11/2013 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được áp dụng với những điều kiện mới cho việc xin cấp giấy phép lao động. Công ty tư vấn Vietgreen embassy xin tư…

Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định mới về xin cấp, gia hạn giấy phép lao động

Ngày 05 tháng 9 năm 2013 Chính phủ ra Nghị định số 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này…

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép lao động

Vietgreen embassy là thương hiệu dịch vụ tư vấn nổi tiếng về việc xin cấp giấy phép lao động (Work Permit) cho người nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn và hoàn thành việc xin cấp giấy…

Thời hạn tối đa của Giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động và thị thực tối đa cho người nước ngoài tại Việt Nam là 2 năm.

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 34 và Nghị định 46.

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động , Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính Phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP…

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 46/2011/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm…

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch ITALIA

 Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch ITALIA của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm giấy phép…

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch AUSTRALIA

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch AUSTRALIA của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm giấy phép…

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch TRUNG QUỐC

 Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch TRUNG QUỐC của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm giấy…

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch TRIỀU TIÊN

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch TRIỀU TIÊN của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm giấy…

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch THỤY SĨ

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch THỤY SĨ của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm giấy…

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch THỤY ĐIỂN

 Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch THỤY ĐIỂN của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm giấy…

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch THỔ NHĨ KỲ

 Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch THỔ NHĨ KỲ của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm…

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch THÁI LAN

 Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch THÁI LAN của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm giấy…

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch TÂY BAN NHA

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách quốc tịch TÂY BAN NHA của Viet Green Embassy là đơn vị tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ làm…

BACK TO TOP