• Theo thông tin từ Sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, chương trình vừa đáp ứng nguyện vọng tha thiết được thưởng thức văn hóa-văn nghệ cội nguồn của cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp, cũng vừa là một hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm giới thiệu một số nét độc đáo của nghệ thuật ca múa nhạc Việt Nam với nhân dân Hy Lạp và bạn bè quốc tế.

BACK TO TOP