• Đại sứ Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar cho biết việc đóng cửa các cơ quan đại diện trên toàn cầu là bước tiếp theo, mang tính chất mạnh mẽ của cuộc đình công của Bộ Ngoại giao Israel.

BACK TO TOP