Thủ tục xin visa Algieri nhanh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh

Xin thông báo cho các công dân mang quốc tịch Việt nam, Campuchia, Lào, Myanma và người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam, Campuchia, Lào, Myanma chỉ Đại sứ quán Angiêri tại Hà nội có thẩm quyền xử…

Thư chào của Đại sứ Algieri tại Việt Nam

Bên cạnh những thông tin chung về An-giê-ri và hoạt động của Đại sứ quán, kiêm nhiệm thêm ba nước Cam-bu-chia, Lào và My-an-ma, trang web này, được xây dựng bằng ba thứ tiếng Pháp, Anh và Việt Nam, giới…

Hoạt động của Đại sứ quán Algieri tại Việt Nam

On the occasion of the 9th Congress of the Vietnam Association of Architects, held in Hanoi, H.E.Mr. Mohamed Berrah, Ambassador of Algeria, met today the Chairman of this association, Mr. Nguyen Tan Van

Đại sứ quán Mozambique tại Việt Nam

Đại sứ quán Mozambique tại Việt Nam, lãnh sự quán Mozambique tại Việt Nam – Quý khách có yêu cầu về việc xin cấp visa thị thực Mozambique hoặc các vấn đề kinh tế, du học, kinh doanh, lao động,…

Thủ tục xin visa các loại tại Đại sứ quán Nigeria tại Việt Nam

Requirements for Nigerian Transit VISA, Download the VISA application form, fill it and attach all required documents. The VISA application documents should be mailed to the Embassy of Nigeria Hanoi, Vietnam. Làm visa lao động đi Nigeria tại Việt Nam,…

Hướng dẫn làm visa điện tử đi Nigeria

Hướng dẫn khai form visa Nigeria; Làm visa điện tử đi Nigeria; Cách làm visa đi Nigeria nhanh; Xin visa lao động đi Nigeria. Làm visa đi Nigeria, Đại sứ quán Negeria tại Hà Nội, Xin visa Nigeria tại Việt…

BACK TO TOP