CHLB Đức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác rà xóa bom mìn

Với nguồn kinh phí 970.000 Euro (vào khoảng 1,3 triệu USD), Đức tiếp tục thực hiện công tác rà xóa bom mìn và các vật nổ chiến tranh còn tồn dư lại sau 38 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Hậu quả của chiến tranh đã gây ra cho đến tận ngày hôm nay làm nhiều diện tích ở miền Trung vẫn chưa được đưa vào sử dựng cho nông nghiệp và đời sống.

Ông Rick Hartmann, Giám đốc dự án SODI và Tổ rà xóa bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên Huế Bild vergrößernÔng Rick Hartmann, Giám đốc dự án SODI và Tổ rà xóa bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên Huế(© Đại sứ quán) 

Những dự án nhân đạo về rà xóa bom mình được Tổ chức phi chính phủ của Đức „Solidaritätsdienst international e. V. (SODI)“ phối hợp với Quân đội Việt Nam và Chính quyền địa phương cùng thực hiện.

 

Trong năm qua Tổ rà xóa bom mìn của Tổ chức SODI đã phát hiện và tìm kiếm được 19.275 các vật gây nổ tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Qua đó trong năm 2012 gần 275 hecta đã được rà xóa bom mìn để sử dụng làm đất tái định cư cho các hộ gia đình hay sử dụng làm đất nông nghiệp hay xây dựng cơ sở hạ tầng.

 Những người dân của một làng tại tỉnh Quảng trị đã chỉ cho cán bộ tổ rà xóa lưu động những chất gây nổ còn lại mà họ tìm thấyBild vergrößernNhững người dân của một làng tại tỉnh Quảng trị đã chỉ cho cán bộ tổ rà xóa lưu động những chất gây nổ còn lại mà họ tìm thấy(© SODI)

Đây là năm thứ 15, Bộ Ngoại giao CHLB Đức hỗ trợ CHXHCN Việt Nam trong việc giải quyết các hậu quả chiến tranh và qua đó đóng góp một phần quan trọng trong việc cải thiện điều kiện sống tại miền Trung Việt Nam. Từ năm 1998, Bộ Ngoại giao Đức đã cung cấp nguồn kinh phí là 10,25 triệu Euro (khoảng 13,7 triệu USD) cho việc thực hiện công tác rà xóa bom mìn tại khu vực.

Các bài viết khác

BACK TO TOP