Các thủ tục sau khi nhập cảnh vào Tây Ban Nha

Sau khi được cấp thị thực, đương sự cần phải tiến hành một số thủ tục cần thiết tại Tây Ban Nha.

 

Gia hạn thị thực ngắn hạn

 

Chỉ có thể xin gia hạn thị thực tại Tây Ban Nha khi thời hạn thị thực ít hơn 90 ngày. Việc xét duyệt và giải quyết thủ tục gia hạn này được thực hiện bởi các Cơ quan Đại diện cấp tỉnh của Chính phủ Trung ương Tây Ban Nha.
 

 

Thẻ dành cho người nước ngoài

Khi thị thực hoặc thời hạn cư trú tại Tây Ban Nha có thời hạn trên sáu tháng, người mang thị thực này sẽ phải xin cấp thẻ chứng minh thư dành cho người nước ngoài tại Cơ quan Cảnh sát hoặc Phòng Ngoại kiều có thẩm quyền, trong thời hạn 1 tháng kể từ khi nhập cảnh vào Tây Ban Nha.
 
Người mang loại thị thực cho phép thực hiện các hoạt động thời vụ hoặc các hoạt động theo một chiến dịch nào đó không cần xin cấp thẻ chứng minh thư dành cho người nước ngoài, vì loại thị thực này bao hàm toàn bộ khoảng thời gian cư trú và làm việc tại Tây Ban Nha mà không cần tính tới thời hạn thị thực.

Các bài viết khác

BACK TO TOP