Các số điện thoại, địa chỉ trang web của Cục Quản lý xuất nhập cảnh

                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                          ----------------------

                                                                                     Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2005

THÔNG BÁO
Về các số điện thoại, địa chỉ trang web của Cục Quản lý xuất nhập cảnh

   Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc xuất nhập cảnh của người nước ngoài và công dân Việt Nam và đảm bảo quy chế dân chủ trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, thời gian qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an đã:

    - Phối hợp một số cơ quan liên quan in thành sách và phát hành rộng rãi các quy định của pháp luật và thủ tục cụ thể về xuất cảnh, nhập cảnh, như: Các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và các văn bản liên quan (do Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành năm 2000); Những quy định mới nhất về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (do Nhà xuất bản Thanh niên phát hành năm 2002); Các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh (do Nhà xuất bản Tư pháp phát hành năm 2004)...; ngoài ra, đã được đưa lên trang website của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (http://www.vnimm.gov.vn), thông báo tại nơi tiếp khách của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (40A Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội, 258 Nguyễn Trãi - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh và Số 7 Trần Quý Cáp - TP.Đà Nẵng) và tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của công an 64 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

    - Bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, giải đáp qua các số điện thoại trong trường hợp người dân còn thắc mắc hoặc chưa hiểu về nội dung nêu tại sách hoặc trang web nói trên, cụ thể như sau:

    + Số (04).8264026: về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; việc hồi hương của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

    + Số (04).8260922: về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

    + Số (04).9345609: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

    + Số (04).8257941: về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu và những vấn đề liên quan khác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

 

    Các số máy trên được sử dụng từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (không kể ngày lễ được nghỉ theo quy định). 

    Cục Quản lý xuất nhập cảnh xin thông báo để các Cơ quan, tổ chức liên quan và nhân dân biết ./.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235333331

E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info

W: www.daisuquan.info

                                                                

BACK TO TOP