Bảo hộ công dân trường hợp khẩn cấp trong tình hình đang xảy ra xung đột ở Ma-li

Để phục vụ cho công tác bảo hộ công dân trường hợp khẩn cấp trong tình hình đang xảy ra xung đột ở Ma-li, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đề nghị các gia đình có người thân, bạn bè đang lao động, làm việc, học tập ở Ma-li, cung cấp các thông tin sau đây: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, số hộ chiếu, địa chỉ và số điện thoại liên lạc ở Ma-li.

Thông tin xin gửi về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, số 40, phố Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội hoặc qua số điện thoại: (+84 4)3799.3125 , fax: (+84 4) 3823.6928, email: cls.mfa@mofa.gov.vn.

Các công dân Việt Nam đang ở Ma-li có thể liên hệ trực tiếp với các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri (kiêm nhiệm Ma-li): ông Bùi Văn Bắc, số điện thoại di động: 0551790423, máy bàn 021692973 hoặc ông Bùi Chí Hùng 021692752, số điện thoại di động : 0791950645, máy bàn 021692752, email: sqvnalgerie@yahoo.com.vn, để được trợ giúp.

(Trích nguồn: http://lanhsuvietnam.gov.vn)

Các bài viết khác

BACK TO TOP